Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejski kongres biogerontologiczny, Noordwijkerhout, Holandia

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia w Noordwijkerhout, Holandia, odbędzie się europejski kongres biogerontologiczny pt. "Starzenie się a osobista historia życia".

Głównym tematem konferencji będą determinanty starzenia się ludzi i zwierząt w relacji do osobistej historii ż...

30 Listopada 2008 - 30 Listopada 2008
Niderlandy

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia w Noordwijkerhout, Holandia, odbędzie się europejski kongres biogerontologiczny pt. "Starzenie się a osobista historia życia".

Głównym tematem konferencji będą determinanty starzenia się ludzi i zwierząt w relacji do osobistej historii życia danego osobnika. Pytaniem kluczowym wydarzenia będzie, w jaki sposób rysy charakterystyczne, które składają się na historię życia osobnika wpływają na jego zdrowie oraz na zdrowie populacji. W centrum zainteresowania znajdą się badania łączące wczesne okresy życia i procesy w nich zachodzące z biologią starzenia się, w tym z cechami neuroendokrynnymi, metabolicznymi, epigenetycznymi i innymi, które wpływają na proces starzenia się i stan zdrowia w późnym wieku.

Omawiane będą nowe strategie obejmujące pełną historię życia i umożliwiające równoległe badanie cech w ramach modeli ludzkich i zwierzęcych. W tym kontekście uczestnicy zajmą się także wykorzystaniem nowych narzędzi w badaniach gerontologicznych, takich jak analiza bioinformatyczna i modelowanie statystyczne danych wielowymiarowych.

Konferencja jest sponsorowana przez projekty unijne LIFESPAN i LINK-AGE.Więcej informacji:
http://biogerontology.lifespannetwork.nl/