Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowe warsztaty pt. "Logika rozmyta w sieci", Sydney, Australia

Dnia 9 grudnia w Sydney, w Australii, odbędą się międzynarodowe warsztaty pt. "Logika rozmyta w sieci" (FLOW 2008).

Wiele badań zmierzających do wypracowania inteligentnej sieci koncentruje się na wprowadzeniu technologii automatycznego rozumowania w działaniach wykonywanych...

9 Grudnia 2008 - 9 Grudnia 2008
Australia

Dnia 9 grudnia w Sydney, w Australii, odbędą się międzynarodowe warsztaty pt. "Logika rozmyta w sieci" (FLOW 2008).

Wiele badań zmierzających do wypracowania inteligentnej sieci koncentruje się na wprowadzeniu technologii automatycznego rozumowania w działaniach wykonywanych w sieci. Na przykład inteligentne wyszukiwanie byłoby równoznaczne z zadawaniem pytań wykorzystujących dedukcję, aby uzyskać wyniki zamiast zapytań, które przynoszą odpowiedzi w oparciu o kluczowe słowa. Ważnym celem pobocznym wprowadzenia tego typu automatycznego rozumowania jest umożliwienie maszynom zrozumienia wiedzy dostępnej w sieci.

Podejścia typu sieć semantyczna pokazały, że tradycyjny wybór wprowadzenia opisów zrozumiałych dla maszyn uzyskano poprzez sformalizowanie wiedzy za pomocą ontologii, wykorzystując logiki dwuwartościowe takie jak logika opisowa lub programowanie logiczne. Jednakże logika rozmyta jest z racji swojej natury odpowiedniejsza do wyrażania wiedzy w sieci, tj. wiedzy niepewnej, nieprecyzyjnej i potencjalnie niespójnej. To oznacza, że może znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach jak: inteligentne wyszukiwanie, zarządzanie wiedzą, pozyskiwanie danych multimedialnych, analiza sieci społecznych, systemy pytań i odpowiedzi oraz sieciowe systemy rekomendujące.

Warsztaty będą częścią programu międzynarodowych konferencji nt. inteligencji sieci i technologii inteligentnego agenta organizowanych przez IEEE/WIC/ACM.Więcej informacji:
http://www.cwi.ugent.be/flow2008/