European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Szóste warsztaty nt. systemów wieloagentowych i symulacji, Wrocław, Polska

W dniach 9 - 12 września 2012 r. we Wrocławiu, Polska, odbędą się Szóste warsztaty nt. systemów wieloagentowych i symulacji (Sixth Workshop on Multi-Agent Systems and Simulation).

Systemy wieloagentowe (MAS&S) mogą obsługiwać modele o dużej mocy do rzeczywistych systemów i ...

9 Września 2012 - 9 Września 2012
Polska
W dniach 9 - 12 września 2012 r. we Wrocławiu, Polska, odbędą się Szóste warsztaty nt. systemów wieloagentowych i symulacji (Sixth Workshop on Multi-Agent Systems and Simulation).

Systemy wieloagentowe (MAS&S) mogą obsługiwać modele o dużej mocy do rzeczywistych systemów i aplikacji o odpowiednim stopniu złożoności i dynamiki. Doświadczenia badawcze i przemysłowe pokazują potencjał MAS&S w szerokim zakresie zastosowań, od finansów i ekonomii po chemię, a nawet inżynierię.

Wydarzenie stworzy forum do dyskusji nad najnowszymi postępami w inżynierii systemów złożonych poprzez wykorzystywanie modelowania i symulacji opartych na agentach. Omawiane będą następujące tematy:
- techniki i metodologie symulacji oparte na agentach;
- symulacja metodą kolejnych zdarzeń w MAS&S;
- symulacja jako narzędzie zatwierdzania;
- zorientowane agentowo metodologie, obejmujące narzędzia symulacyjne;
- symulacja napędzana modelami formalnymi;
- zestawy narzędzi i struktury symulacyjne;
- przemysłowe studia przypadku oparte na MAS&S i symulacji/testach;
- skalowalność w symulacji opartej na agentach.Więcej informacji: http://www.mass.fedcsis.org/mas%26s