Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

"Zjawiska i urządzenia magnetoelektryczne", Londyn, Wlk. Brytania

W dniach 24 - 25 września 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Zjawiska i urządzenia magnetoelektryczne" (Magnetoelectric phenomena and devices).

W ciągu ostatniej dekady nastąpiła eksplozja działalności w zakresie materiałów i urządzeń wzajemnie p...

24 Września 2012 - 24 Września 2012
Zjednoczone Królestwo
W dniach 24 - 25 września 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Zjawiska i urządzenia magnetoelektryczne" (Magnetoelectric phenomena and devices).

W ciągu ostatniej dekady nastąpiła eksplozja działalności w zakresie materiałów i urządzeń wzajemnie przemieniających sygnały magnetyczne i elektryczne. Potrzebne w tym celu sprzężenie magnetoelektryczne może powstać w pojedynczym materiale lub na styku dwóch materiałów. W istniejących materiałach magnetoelektrycznych, zawierających metaliczne lub ceramiczne składniki magnetostrykcyjne, a także w ceramicznych materiałach piezoelektrycznych, napotykamy ograniczenia do kilku kiloherców ze względu na obecność strat wiroprądowych w metalicznej fazie magnetostrykcyjnej. Materiały te mogą być również trudne w obróbce i produkcji ze względu na swoją kruchość.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy i badacze, aby omówić losowanie ze stosu, materiały cienkowarstwowe i inne urządzenia, jak również najnowsze odkrycia i osiągnięcia w tej dziedzinie.Więcej informacji: http://royalsociety.org/events/2012/magnetoelectric-effect/