Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja nt. biomonitoringu człowieka - łączenie środowiska ze zdrowiem", Larnaka, Cypr

W dniach 22 - 25 października 2012 r. w Larnace, Cypr, odbędzie się "Konferencja nt. biomonitoringu człowieka - łączenie środowiska ze zdrowiem" (Conference on Human biomonitoring - linking environment to health).

Biomonitoring człowieka (HBM) to technika badawcza oceniająca...

22 Października 2012 - 22 Października 2012
Cypr

W dniach 22 - 25 października 2012 r. w Larnace, Cypr, odbędzie się "Konferencja nt. biomonitoringu człowieka - łączenie środowiska ze zdrowiem" (Conference on Human biomonitoring - linking environment to health).

Biomonitoring człowieka (HBM) to technika badawcza oceniająca narażenie człowieka na czynniki środowiskowe i ich skutki na podstawie pobierania próbek i analizy tkanek oraz płynów poszczególnych osób. Koordynacja prowadzonych działań biomonitorujących w Europie będzie zasadniczo sprzyjać osiągnięciu celów planu na rzecz ochrony środowiska i zdrowia UE, umożliwiając między innymi porównywalność danych między krajami, lepszą integrację informacji oraz wymianę doświadczeń między zespołami i krajami.

Wydarzenie poświęcone będzie możliwym sposobom włączenia HBM w infrastrukturę nadzoru w celu monitorowania środowiska i zdrowia. W programie przewidziano również możliwe wykorzystanie biomonitoringu człowieka w ramach wsparcia i ewaluacji decyzji strategicznych oraz badania korelacji między narażeniem środowiskowym a zdrowiem.Więcej informacji:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/employment-social-policy-health-consumer-affairs/conference-on-human-biomonitoring-hbm---linking