Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szósty międzynarodowy kongres nt. biokatalizy, Hamburg, Niemcy

W dniach 2 - 6 września 2012 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się Szósty międzynarodowy kongres nt. biokatalizy (Sixth International Congress on Biocatalysis).

Biokataliza polega na stosowaniu naturalnych katalizatorów, takich jak enzymy białkowe, do chemicznego przekształcan...

2 Września 2012 - 2 Września 2012
Niemcy

W dniach 2 - 6 września 2012 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się Szósty międzynarodowy kongres nt. biokatalizy (Sixth International Congress on Biocatalysis).

Biokataliza polega na stosowaniu naturalnych katalizatorów, takich jak enzymy białkowe, do chemicznego przekształcania związków organicznych. Proces ten jest szczególnie ważny np. w przemyśle spożywczym, gdyż produkcja wina, piwa, serów itp. jest uzależniona od oddziaływania mikroorganizmów. Biokataliza jest także wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym do produkcji wysokowartościowych chemikaliów.

Wydarzenie zgromadzi naukowców i interesariuszy w celu omówienia ewoluujących gałęzi biokatalizy i biotechnologii przemysłowej. Przykładowe tematy sesji:
- odkrywanie enzymów, wytwarzanie rekombinantów, biologia syntetyczna i projektowanie;
- analiza i modelowanie struktura/funkcja;
- biotransformacje enzymatyczne i całokomórkowe;
- inżynieria bioprocesowa i dalsze przetwarzanie;
- biorafineria i zrównoważony rozwój procesów przemysłowych.Więcej informacji: http://biocatconference.de/2012/index.php/page/Invitation-2011-12-08