Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Druga międzynarodowa konferencja nt. żywności i środowiska, Budapeszt, Węgry

W dniach 22 - 24 kwietnia 2013 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. żywności i środowiska (Second International Conference on Food and Environment).

Żywność i rolnictwo były i nadal leżą u podstaw naszych cywilizacji. Kiedy w wielu częśc...

22 Kwietnia 2013 - 22 Kwietnia 2013
Węgry

W dniach 22 - 24 kwietnia 2013 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. żywności i środowiska (Second International Conference on Food and Environment).

Żywność i rolnictwo były i nadal leżą u podstaw naszych cywilizacji. Kiedy w wielu częściach świata głównym problemem jest niedostatek żywności, w innych obawy budzi różnorodność tej, która jest dostępna. Na przestrzeni ostatnich dekad intensyfikacja rolnictwa w celu złagodzenia niektórych z tych niedoborów nastąpiła ze szkodą dla innych aspektów, takich jak oddziaływanie na środowisko i jakość żywności. Jedno z głównych wyzwań wiąże się z ekstensywną gospodarką rolną, która, mimo iż oferuje wyższą wydajność i większe plony, musi też oddziaływać na środowisko i zmieniać je na wiele sposobów.

Konferencja poświęcona będzie oddziaływaniu współczesnych procesów produkcji żywności na środowisko i zdrowie człowieka. W jej ramach zainicjowane zostaną również dyskusje na temat najlepszych sposobów na zapewnienie zgodności żywności z rygorystycznymi standardami jakości, ilości i zrównoważenia.Więcej informacji:
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/food-and-environment-2013.html