Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty w zarządzaniu interkulturowym nt. kształtowania pracowników o dużym potencjale, Bruksela, Belgia

Warsztaty w zarządzaniu interkulturowym pt. "Japońskie przedsiębiorstwa w Europie: kształtowanie pracowników o dużym potencjale", odbędą się dnia 5 grudnia w Brukseli, w Belgii.

Trzecia seria warsztatów poświęcona będzie kształtowaniu pracowników zatrudnianych na miejscu i p...

5 Grudnia 2008 - 5 Grudnia 2008
Belgia

Warsztaty w zarządzaniu interkulturowym pt. "Japońskie przedsiębiorstwa w Europie: kształtowanie pracowników o dużym potencjale", odbędą się dnia 5 grudnia w Brukseli, w Belgii.

Trzecia seria warsztatów poświęcona będzie kształtowaniu pracowników zatrudnianych na miejscu i posiadających wysoki potencjał oraz możliwościom tworzenia globalnych strategii kadrowych poprzez integrowanie pracowników siedziby głównej i oddziału w Europie.

Warsztaty kierowane są zarówno do europejskiej jak i japońskiej kadry zarządzającej, a ich celem jest bardziej efektywne omówienie wspólnych problemów pojawiających się we wspólnym środowisku.

Pierwsza część warsztatów obejmie odczyt inauguracyjny, po którym nastąpią dwie prezentacje praktyków oparte na ich własnym doświadczeniu. Druga część poświęcona będzie wybranym studiom przypadku, które zostaną poddane pod ogólną dyskusję. W warsztatach weźmie udział zespół prelegentów, którzy skupią się na zagadnieniach związanych z optymalizacją wydajności i efektywności w wielokulturowym środowisku pracy, wymagającym udanego partnerstwa zawodowego między wykwalifikowanymi pracownikami z Japonii i Europy.Więcej informacji:
http://www.eu-japan.eu/global/seminars/intercultural-mngt.html