Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowe warsztaty nt. tworzenia klastrów danych o dużej wymiarowości", Neapol, Włochy

W dniu 15 maja 2012 r. we włoskim Neapolu odbędą się "Międzynarodowe warsztaty nt. tworzenia klastrów danych o dużej wymiarowości" (International workshop on clustering high-dimensional data).

Jednym z największych obecnie problemów związanych z technikami uczenia maszynoweg...

15 Maja 2012 - 15 Maja 2012
Włochy

W dniu 15 maja 2012 r. we włoskim Neapolu odbędą się "Międzynarodowe warsztaty nt. tworzenia klastrów danych o dużej wymiarowości" (International workshop on clustering high-dimensional data).

Jednym z największych obecnie problemów związanych z technikami uczenia maszynowego jest wymiarowość zbiorów danych. W wielu zastosowaniach wobec realnych problemów dane mogą pochodzić z dowolnego źródła z zakresu od kilkudziesięciu do wielu tysięcy wymiarów.

Takie wielowymiarowe przestrzenie danych są często spotykane w takich dziedzinach, jak medycyna i biologia, gdzie technologia może jednorazowo wygenerować dużą liczbę pomiarów. Może to spowodować trudności z opanowaniem problemu nauki.

Wydarzenie będzie stanowiło forum dla zainteresowanych stron, umożliwiające zbadanie aktualnych podejść do budowania klastrów danych o dużej wymiarowości. Dobór tematów jest następujący:
- klastrowanie relacyjne,
- redukcja danych z zastosowaniem zbiorów przybliżonych i rozmytych,
- klastrowanie w podprzestrzeni,
- klastrowanie prognostyczne,
- klastrowanie korelacyjne,
- bioklastrowanie/współklastrowanie,
- klastrowanie zespołów,
- klastrowanie wielowidokowe.Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://sites.google.com/site/chdd12naples