Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Rozporządzenie REACH: dyskusja naukowa nad adekwatnością dwóch testów in vivo", Helsinki, Finlandia

Dnia 4 października 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się konferencja pt. "Rozporządzenie REACH: dyskusja naukowa nad adekwatnością dwóch testów in vivo" (REACH Regulation: Scientific discussion on the adequacy of two in vivo tests).

Europejska Agencja Chemikaliów (E...

4 Października 2012 - 4 Października 2012
Finlandia

Dnia 4 października 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się konferencja pt. "Rozporządzenie REACH: dyskusja naukowa nad adekwatnością dwóch testów in vivo" (REACH Regulation: Scientific discussion on the adequacy of two in vivo tests).

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), która pełni kluczową rolę we wdrażaniu ustawodawstwa wspólnotowego w zakresie chemikaliów, odda głos ekspertom ze środowiska regulacyjnego, naukowego i przemysłowego, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienia naukowe dotyczące testu mutacji transgenicznych genów gryzoni (TGR) oraz testu nieplanowanej syntezy DNA in vivo (UDS).

Celem wydarzenia jest wypracowanie dokumentu na temat naukowej adekwatności obydwu testów, na którym interesariusze będą mogli na przykład oprzeć swoje decyzje dotyczące strategii przeprowadzania testów, aby spełniać wymogi informacyjne rozporządzenia REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Organizując tę dyskusję, ECHA przeprowadza bilans nowych postępów naukowych w genotoksyczności - dziedzinie wykrywania kancerogennych właściwości substancji.Więcej informacji: http://www.echa.europa.eu/pl/web/guest/regulations/reach/evaluation/examination-of-testing-proposals

Powiązane artykuły