European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

GEroNIMO: Genome and Epigenome eNabled breedIng in MOnogastrics

Opis projektu

Innowacyjna metoda chowu selektywnego oparta na genomie i epigenomie

Zrównoważone metody hodowli polegają na efektywnym wykorzystaniu zasobów i dbaniu o zdrowie i dobrostan zwierząt, a jednocześnie zapewniają ich różnorodność genetyczną. Naukowcy realizujący finansowany przez UE projekt GEroNIMO zdobędą nową wiedzę i opracują niezbędne narzędzia, aby promować innowacyjne metody chowu selektywnego w oparciu o dane genomiczne i epigenetyczne pozwalające na rozwijanie cech związanych z wydajnością produkcji, długowiecznością, płodnością, odpornością i dobrostanem. Korzystając z najnowszych osiągnięć nauki, zespół projektu przeprowadzi analizy dotyczące populacji kurczaków i świń, aby ocenić znaczenie zmian genetycznych i epigenetycznych w ekspresji genów, zróżnicowaniu cech i kompromisach między poszczególnymi cechami. Naukowcy stworzą też charakterystyki poszczególnych ras, uwzględniając różnice fenotypowe, genetyczne i epigenetyczne oraz wpływ różnych warunków środowiskowych, co pozwoli im lepiej poznać biologiczne mechanizmy odpowiedzialne za zróżnicowanie cech w populacji. Ponadto opracują techniki, które poprawią efekty doboru poprzez połączenie genetycznych i niegenetycznych czynników i strategii mających na celu zachowanie różnorodności genetycznej i epigenetycznej.

Cel

To face human population growth, increasing environmental constraints and changes in socio-cultural values, animal breeding must evolve toward a more sustainable model that guarantees production while promoting efficient resource use, animal health and welfare, and preserving genetic diversity. Thanks to recent developments in omics technologies, it is now possible to rethink breeding, taking advantage of improved knowledge on genome-to-phenome relationships that accounts for both genetic and non-genetic mechanisms controlling traits. GEroNIMO will work on chicken and pig, the most used sources of animal protein worldwide, to provide breeders with new knowledge and tools to promote innovative genome- and epigenome enabled selection methods for traits related to production (quantity and quality), efficiency, productive longevity, fertility, resilience and welfare. A large number of animals from cosmopolitan and local breeds will be characterized phenotypically, genetically and epigenetically under different environments to i) identify underlying biological mechanisms affecting trait variation, ii) develop methods to improve selection strategies integrating genetic- and non-genetic factors, and iii) propose strategies to optimize the conservation of genetic and epigenetic diversity. GEroNIMO proposes demand-driven innovation employing a multi-actor approach through the involvement of breeders, professional associations of animal production, and scientists, engaged from the planning phase to the dissemination of results over Europe. GEroNIMO will build on existing academic and commercial knowledge and will analyze large populations to quantify the contribution of genetic and epigenetic variation in gene expression, trait variation and trade-offs between traits. GEroNIMO will also propose a comprehensive and enhanced characterization of diversity by integrating epigenetic diversity into conservation purposes, corresponding to a new integrated conservation strategy.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2020-2

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Wkład UE netto
€ 1 434 266,25
Adres
147 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 434 266,25

Uczestnicy (22)