European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Energy Smart Livestock Farming towards Zero Fossil Fuel Consumption

Opis projektu

Wypieranie paliw kopalnych z gospodarstw rolnych

Produkcja nawozów, pakowanie oliwek i dziesiątki innych procesów związanych z rolnictwem opierają się na niezrównoważonych paliwach kopalnych. Rolnicy z Belgii, Włoch, Niemiec i Grecji połączyli siły, by udowodnić, że możliwe jest zmniejszenie zależności rolnictwa od paliw kopalnych oraz przejście na stosowanie odnawialnych źródeł energii. Zespół jest częścią finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu RES4LIVE, którego celem będzie zademonstrowanie wybranych technologii, w tym kolektorów fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, modułowych pomp ciepła, uszlachetniania biogazu do biometanu, ciągników napędzanych biometanem oraz elektrycznych maszyn rolniczych. Celem jest wyparcie paliw kopalnych w gospodarstwach pilotażowych oraz udowodnienie, że zrównoważone, tanie i niezawodne rolnictwo jest możliwe.

Cel

The adaptation of RES technologies and machinery and their demonstration at a large-scale on farm level, require supporting measures with respect to spatial planning, infrastructure, different business models and market organisation, trends that are not all under control from a farmers’ perspective. RES4LIVE project will fill these gaps ensuring a wider adoption of RES and energy efficiency technologies, machinery and techniques in livestock farms towards a zero-fossil fuel consumption. A great part of RES4LIVE technical work deals with the adaptation of specific technologies for both renewable energy and biofuels so that to perfectly fit livestock farming and becoming attractive in terms of cost effectiveness, operational flexibility and with low maintenance. The key technologies include PVT systems, modular heat pumps, biogas upgrading to biomethane, and tractors retrofitting to be fuelled by biomethane. Except these technologies, standard RES and other solutions are included in the integrated energy system, such as the use of PV panels, geothermal energy, and electrification of on-farm machinery.
The RES4LIVE project emphasises on the demonstration of the selected technologies in 4 pilot farms in Belgium, Italy, Germany and Greece, for a duration of at least 12 months, to serve as the means of de-fossilising evidence and impact generation. The aim is to totally replace the fossil fuel consumption of certain needs in the pilot farms, proving that fossil-free-energy farming is possible to be achieved with a sustainable way. At the same time, the replicability potential is another key activity so that to prepare the commercialization process of the solutions. The overall objective is to provide advanced and cost-effective technologies to the livestock sector that ensure the sustainability of the farms’ operation, and the superior thermal comfort of the animals for increased productivity with minimum climate change impact.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FNR-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FNR-2020-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON
Wkład UE netto
€ 516 937,50
Adres
IERA ODOS 75
118 55 ATHINA
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 516 937,50

Uczestnicy (16)