Skip to main content
European Commission logo print header

Quantitative Investigation of Interspecies Differences in Developmental Tempo

Opis projektu

Czas ma znaczenie: paradygmat rozwoju embrionalnego

Rozwój embrionalny rozpoczyna się po zapłodnieniu i odbywa się w taki sam sposób u wielu gatunków, jednak w zależności od organizmu przebiega w różnym tempie. Etiologia różnic w czasie rozwoju między różnymi gatunkami pozostaje niejasna. Hipoteza robocza finansowanego ze środków UE projektu ALLOCHRONY zakłada, że ta rozwojowa allochronia jest spowodowana różnym tempem zachodzenia kluczowych reakcji biochemicznych. Naukowcy stworzą z pluripotencjalnych komórek macierzystych organoidy, które mają odwzorować wczesną embriogenezę, aby zbadać kluczowe reakcje zachodzące w komórkach myszy i człowieka. Wyniki poszerzą dotychczasową wiedzę na temat rozwoju embrionalnego i pozwolą określić etapy ograniczające tempo tego procesu.

Cel

While the mechanisms of embryonic development are well conserved, the progression speed differs among animal species. The molecular cause of ‘allochrony’, interspecies differences in developmental tempo, remains unclear due to lack of an appropriate experimental model. In vitro differentiation of pluripotent stem cells (PSCs) offers unique opportunities to compare the same cell type among diverse species in a similar condition.
We have previously recapitulated the oscillatory gene expression of the segmentation clock with PSCs, demonstrating ~2 hour and ~5 hour oscillation periods in murine and human induced presomitic mesoderm (PSM) cells, respectively. We have further found that the period difference stems from differential biochemical reaction speeds of HES7, a core segmentation clock gene, between the species: human PSM cells show slower degradation rates of HES7 and longer delays in its production processes than mouse cells.
Here we aim to investigate the deeper origin of developmental allochrony, the molecular mechanism by which human cells exhibit slower biochemical reactions. We will systematically and quantitatively measure the degradation rates and delays to reveal commonalities of the genes that show differential reaction speeds between murine and human cells (Aim 1). In parallel, we will test two working hypotheses that nuclear/cytoplasmic transport rates or metabolic rates might be lower in human cells, which should lead to slower biochemical reactions (Aim 2).
The other objective is to test the universality of the mechanism of allochrony. We will create gastruloids, organoids mimicking early embryogenesis, from PSCs of diverse mammalian species to investigate what cell types, in addition to PSM cells, and what species exhibit the differential biochemical reaction speeds (Aim 3).
This study will tackle a fundamental question in biology by using quantitative, cutting-edge technologies, ultimately enabling manipulation of developmental time.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Wkład UE netto
€ 1 987 447,00
Adres
Meyerhofstrasse 1
69117 Heidelberg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (1)