Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Automated Reasoning with Theories and Induction for Software Technology

Opis projektu

Matematyczne podejście do niezawodnej inżynierii oprogramowania

Oprogramowanie stało się nieodzowną częścią naszego życia – jest używane wszędzie – ale nadal jest podatne na błędy, co stanowi problem dla cyfrowego społeczeństwa, organizacji i branż. Niezawodność w tej dziedzinie staje się w związku z tym priorytetem. Finansowany ze środków UE projekt ARTIST pozwoli utworzyć alternatywne, matematyczne podejście do rozwiązywania problemów związanych z awariami oprogramowania. Celem projektu jest osiągnięcie tego efektu poprzez zastosowanie podejścia o typu wysoki zysk – wysokie ryzyko, opartego na dowodzie twierdzenia pierwszego rzędu, wykorzystywanym zarówno do udowodnienia, jak i wygenerowania właściwości oprogramowania, które będą implikować brak błędów programowych na pośrednich etapach działania programu. Poszerzone o rozumowanie właściwe dla danego typu danych wyniki projektu pozwolą uzyskać wspierane programowo metody oraz zautomatyzowane narzędzia do sprawdzania poprawności, bezpieczeństwa i ochrony innych systemów.

Cel

The long list of software failures over the past years calls for serious concerns in our digital society, creating bad reputation and adding huge economic burden on organizations, industries and governments. Improving software reliability is no more enough, ensuring software reliability is mandatory. Our project complements other advances in the area and addresses this demand by turning first-order theorem proving into an alternative, yet powerful approach to ensuring software reliability,

Saturation-based proof search is the leading technology for automated first-order theorem proving. The high-gain/high-risk aspect of our project comes from the development and use of saturation-based theorem proving as a unifying framework to reason about software technologies. We use first-order theorem proving methods not only to prove, but also to generate software properties that imply the absence of program errors at intermediate program steps.

Generating and proving program properties call for new methods supporting reasoning with both theories and quantifiers. Our project extends saturation-based first-order theorem provers with domain-specific inference rules to keep reasoning efficient. This includes commonly used theories in software development, such as the theories of integers, arrays and inductively defined data types, and automation of induction within saturation-based theorem proving, contributing to the ultimate goal of generating and proving inductive software properties, such as invariants.

Thanks to the full automation of our project, our results can be integrated and used in other frameworks, to allow end-users and developers of software technologies to gain from theorem proving without the need of becoming experts of it.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Wkład UE netto
€ 2 000 000,00
Adres
KARLSPLATZ 13
1040 Wien
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 000 000,00

Beneficjenci (1)