European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Good attention: Attention norms and their role in practical reason, epistemology, and ethics

Opis projektu

Normatywna ocena uwagi

Jakie rzeczy zasługują na uwagę, a co należy ignorować? Czym są dobra i zła uwaga? Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GOODATTENTION prowadzi interdyscyplinarne badanie poświęcone uwadze i normom, które nią kierują. W ramach prac zajmują się poszukiwaniem odpowiedzi na pytania normatywne dotyczące uwagi, w tym etycznie poprawnych i racjonalnych modeli uwagi. W tym celu łączą badania naukowe z zakresu psychologii, neuronauki i lingwistyki, nawiązując również do filozoficznych zagadnień takich jak teoria decyzji, epistemologia, etyka i filozofia polityczna. W ramach projektu GOODATTENTION, badacze zajmują się badaniem mechanizmów poznawczych i społecznych uwagi opartej na normach, włączając zagadnienie uwagi w obszar filozofii normatywnej. Współczesne społeczeństwa stoją przed wieloma wyzwaniami dotyczącymi organizacji i przekazywania informacji, a także zdrowia psychicznego, wspólnych działań i nowych mediów. Skupieni wokół projektu GOODATTENTION naukowcy zajmują się rozwijaniem zasad, które mogą posłużyć badaczom prawa i decydentom politycznym za wytyczne w tym zakresie.

Cel

What is good attention? Much public discussion about social media, public health, and political debates is focused on versions of this question. What deserves our attention and how we should regulate attention in the face of distraction occupies the debate. What is missing is a philosophical investigation of attention norms and a framework for thinking about them. This is what GOODATTENTION provides. While entire fields of philosophy investigate the normative assessment of other aspects of the mind, the normative structure of attention remains largely unstudied. In its ground-breaking and interdisciplinary approach GOODATTENTION connects the study of the nature and the causal role of attention in psychology, neuroscience, and linguistics with the philosophical fields of decision theory, epistemology, and ethics. It develops a unified foundation for the study of attention norms by using a novel conceptual framework based on priority structures that organize the mind. It aims, first, to understand how attention norms emerge within our individual psychology and in the social domain. And it aims, second, to evaluate attention norms by integrating them into normative philosophy. The project's hypothesis is that the fundamental norms of attention concern relevance. GOODATTENTION investigates the biological function of relevance processing and the role of social relevance for how attention is guided by social norms. Building on this investigation, GOODATTENTION considers the role of attention norms for relevance in decision making, and in epistemic and ethical considerations. GOODATTENTION will impact these philosophical fields by showing how they can integrate norms of attention. It unifies research in evolutionary biology, cognitive and social psychology, linguistics, economics, and political theory. Its investigation of the epistemic role of attention and ethical rights and duties regarding attention will provide an analytical framework as input for policy making.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITETET I OSLO
Wkład UE netto
€ 1 999 997,00
Adres
PROBLEMVEIEN 5-7
0313 Oslo
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 999 997,00

Beneficjenci (1)