Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

eviDEnce and Cloud for more InformeD and effective pOlicies

Opis projektu

Narzędzia analityczne i usługi w chmurze ułatwiają kształtowanie polityki

Kształtowanie polityki jest procesem, który przebiega etapami, od zainicjowania prac legislacyjnych, poprzez ich wdrożenie, a na końcu ich ocenę. W tym kontekście finansowany przez UE projekt DECIDO umożliwia podmiotom administracji publicznej pełne wykorzystanie wspólnych danych, narzędzi analitycznych i metodologii, mocy obliczeniowej, usług w chmurze i współtworzonych danych do opracowania lepiej ukierunkowanych i skuteczniejszych polityk opartych na dowodach. Celem jest pomoc podmiotom administracji publicznej w wykorzystaniu możliwości i usług oferowanych przez europejską infrastrukturę chmury obliczeniowej. Opracowanie solidnych i realistycznych planów biznesowych przyczyniających się do zapewnienia długoterminowej trwałości wyników pozwoli na zwiększenia poziomu legitymizacji władz.

Cel

DECIDO enables PAs to take full advantage of shared data, analytical tools and methodologies, computational power and cloud services and co-created data, for the development of better targeted and more effective evidence-based policies, leveraging on the capabilities and services offered by the European Cloud Infrastructure.
The main mission of DECIDO is to demonstrate the ground-breaking impact of the adoption of cloud infrastructure to gain access to shared data in the field of Evidence Based Policy Making.
DECIDO will provide PAs with an integrated interface for the definition of policy making workflows (from evidence gathering to policy definition and evaluation) enabling the orchestration and integration among tools and services made available by EOSC, with customized tools provided by DECIDO partners and relevant (big) data coming from public, academic and private data providers. DECIDO will develop solid and realistic business plans to ensure the long-term sustainability of the results considering legal, ethical and security aspects. DECIDO will also facilitate the introduction of co-creation in evidence based policy making allowing the active involvement of citizens and communities in the process. Hence DECIDO will also contribute in enhancing trust and boosting the perceived legitimacy of authorities.
DECIDO methodological and technological approach will be assessed in different exploitation scenarios - demonstrating the value of collaboration, technology transfer and cross-pollination in 4 flagship pilot activities in 3 disaster risk management domains: floods (IT), fires (ES, FI) and power outage (EL). Data and service interoperability and portability will be granted through the use of ISA² core vocabularies, in describing dataset produced and used by PAs. Considering the complexity of the challenge DECIDO aims to address, a multi-sectorial and multi-disciplinary partnership has been set up to perform all the envisaged activities.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-GOVERNANCE-2020

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Wkład UE netto
€ 433 737,50
Adres
PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA 24
00144 ROMA
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 619 625,00

Uczestnicy (16)