European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making

Opis projektu

Chmurowa platforma dla decydentów odpowiedzialnych za naukę, technologię i innowacje

Organy administracji publicznej we wszystkich krajach oraz interesariusze sektora nauki, technologii i innowacji (STI) generują ogromne ilości dynamicznych, wielojęzycznych i heterogenicznych danych. Zrozumienie i analiza tych danych mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki opartej na dowodach. W ramach finansowanego przez UE projektu IntelComp powstanie innowacyjna platforma chmurowa, na której znajdą się oparte na sztucznej inteligencji usługi wspierające administratorów publicznych i decydentów w dziedzinie STI. W ramach projektu te multidyscyplinarne grupy wezmą udział we wspólnym opracowywaniu innowacyjnych usług analitycznych, potoków przetwarzania języka naturalnego i przepływów pracy opartych na sztucznej inteligencji. Zajmują się także wykorzystaniem otwartych danych, usług i zasobów obliczeniowych z European Open Science Cloud i wysokowydajnych środowisk obliczeniowych, jak również federacyjnych operacji rozproszonych. W projekcie IntelComp planuje się zastosowanie metodologii żywego laboratorium oraz zaangażowanie publicznych i prywatnych interesariuszy w celu zbadania i oceny polityk STI.

Cel

IntelComp sets out to build an innovative Cloud Platform that will offer Artificial Intelligence based services to public administrators and policy makers across Europe for data- and evidence-driven policy design and implementation in the field of Science, Technology and Innovation (STI) policy. Large STI datasets are processed on High Performance Computing (HPC) environment part of the European Open Science Cloud (EOSC) imitative. Public administration at all geographical and organizational levels, STI stakeholders and civil society produce a great amount of dynamic, multilingual and heterogeneous data (i.e. national STI strategies, plans and work programmes, calls, projects, reports, scientific publications, patents, dissemination articles, etc.), so understanding and analyzing this data is crucial for evidence-based policy making. The objective of IntelComp is to deliver a platform that provides tools for assisting the whole spectrum of STI policy, i.e. agenda setting, modeling design, implementation, monitoring and evaluation. It will do so by involving multi-disciplinary teams to co-develop innovative analytics services, Natural Language Processing pipelines and Artificial Intelligence workflows and by exploiting open data, services and computational resources from the EOSC, HPC environments and federated distributed operations at the European Union, national and regional level. It will ensure a cooperative environment where different actors can visualize, interact and analyze information. Through co-creation, IntelComp will adopt a living labs approach and will engage public policy makers, academia, industry, SMEs, local actors, civil society and citizens to explore, experiment with and evaluate STI policies at all stages. IntelComp will be targeting domains aligned with the European Agenda and the Horizon Europe Missions: Artificial Intelligence, Climate Change and Health.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-GOVERNANCE-2020

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT
Wkład UE netto
€ 556 005,00
Adres
CALLE DEL PINTOR MURILLO NUMERO 15
28100 Alcobendas
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 556 005,00

Uczestnicy (13)