European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

“GREEN HYSLAND – Deployment of a H2 Ecosystem on the Island of Mallorca”

Opis projektu

Prace nad stworzeniem przyszłej europejskiej infrastruktury wodorowej

Jednym z najbardziej efektywnych alternatywnych źródeł energii w walce ze zmianą klimatu jest wodór. Ponieważ jest go pod dostatkiem i nie wytwarza on gazów cieplarnianych, uporanie się z problemami związanymi z jego odpowiednią dystrybucją i dostawami w celu zasilania kluczowej infrastruktury i pojazdów mogłoby pomóc w walce ze zmianą klimatu. Celem finansowanego ze środków UE projektu GREEN HYSLAND jest stworzenie kompleksowej sieci wodorowej na Majorce w Hiszpanii. Sieć ta będzie się składać z infrastruktury służącej do produkcji, dystrybucji i końcowego wykorzystania wodoru w transporcie, ciepłownictwie i energetyce. Projekt ma doprowadzić do powstania skalowalnego węzła wodorowego, który mógłby posłużyć za wzór dla reszty Europy w dążeniu do osiągnięcia celów środowiskowych.

Cel

The GREEN HYSLAND PROJECT adresses the requirements of the call FCH-03-2-2020: H2 Islands by deploying a fully-integrated and functioning H2 ecosystem in the island of Mallorca, Spain. The project brings together all core elements of the H2 value chain i.e. production, distribution infrastructure and end-use of green hydrogen across mobility, heat and power. The overall approach of GREEN HYSLAND is based on the integration of 6 deployment sites in the island of Mallorca, including 7.5MW of electrolysis capacity connected to local PV plants and 6 FCH end-user applications, namely buses and cars, 2 CHP applications at commercial buildings, electricity supply at the port and injection of H2 into the local gas grid. The intention is to facilitate full integration and operational interconnectivity of all these sites. The project will also deliver the deployment of infrastructure (i.e. dedicated H2 pipeline, distribution via road trailers and a HRS) for distributing H2 across the island and integrating green H2 supply with local end-users. The scalability and EU replicability of this integrated H2 ecosystem will be showcased via a long-term roadmap towards 2050, together with full replication studies. The intention is to expand the impact beyond the technology demonstrations delivered by the project, setting the basis for the first H2 hub at scale in Sothern Europe. This will provide Europe with a blueprint for decarbonization of island economies, and an operational example of the contribution of H2 towards the energy transition and the 2050 net zero targets

The project has already been declared to be a Strategic Project by the Balearic Regional Government, and has support from the National Government through IDAE.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ENAGAS RENOVABLE SA
Wkład UE netto
€ 500 000,00
Adres
CALLE TITAN 8
28045 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 156 250,00

Uczestnicy (34)