European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Economy bY spacE

Opis projektu

Technologia kosmiczna promująca prognozowanie ekonometryczne i epidemiologiczne

Technologia kosmiczna okazała się niezwykle korzystna z punktu widzenia rozwoju innych dziedzin, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy uczenie maszynowe (ML), a także pewnych sektorów gospodarki i opieki zdrowotnej. Technologia ta pozwala na monitorowanie ważnych parametrów, ułatwiając sprawne badanie przyczyn katastrof wywołanych działalnością człowieka, kryzysów opieki zdrowotnej, wpływu na środowisko, a nawet ich wpływu na gospodarkę. Jednak wiele obserwowanych czynników wymaga uporządkowania oraz skorelowania z makroparametrami i różnymi skalami czasowymi. W ramach finansowanego ze środków UE projektu EYE powstanie nowatorska usługa prototypowa wykorzystująca dane programu Copernicus do monitorowania i modelowania parametrów krytycznych. Zapewni ona skuteczne narzędzia prognozowania, także w zakresie ekonometrii i epidemiologii.

Cel

Space technology connected with Artificial Intelligence and machine learning techniques is one of the most rapidly developing field of science and also play a key role to control disaster by space like Covid-19 outbreak. While space technologies have been successfully applied to a small number of macroeconomy and heath care related matters over the last decade, there is neither a significant utilization of space elements nor a systematic analysis of needs for space assets in this sector yet.
There are a significant number of indirect parameters observable from space that can be correlated to the impact on the economy of natural, health (including epidemic) and man-made disasters. Classical environment parameters (geographical, climatological and hydrogeological) and man induced impact on the environment (pollution, heat) can be combined with economic parameters of human activities impacted by the epidemic including transportation, industry, and commerce. Specific human activities can be directly correlated with the progression of the diseases i.e. increase of heat delivered by crematorium in the affected areas as well as in the dwelling areas due to lock-down restrictions.
All these “observed parameters” need to be correlated to macro parameters related to the progress of the epidemic and its impact of the of the infection to the economy at different scales. At medium- and long-term time scale, this methodology enables the near real-time monitoring of macroeconomic parameters during the recovery phase following the end of the emergency outbreak.
The project EYE intends to propose a prototype service based on Copernicus data, automatic image processing supported by artificial intelligence integrated with modelling and statistic and geospatial data into an IT platform able to provide econometric and epidemiologic nowcasting and forecasting data.

Koordynator

ALMA SISTEMI SRL
Wkład UE netto
€ 289 800,00
Adres
VIA DEI NASTURZI 4
00012 Guidonia Montecelio Rm
Włochy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 289 800,00

Uczestnicy (11)