Skip to main content
European Commission logo print header

Randomness and learning in networks

Opis projektu

Analiza sieci losowych

Analiza sieciowa to istotna technika wykorzystywana we współczesnej nauce. Dostępność ogromnych ilości danych i interakcje między członkami dużych populacji sprawiły, że analiza sieciowa stała się jedną z najważniejszych metod używanych do rozwiązywania bieżących problemów naukowych. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu RandNET zamierza połączyć techniki z takich dziedzin, jak kombinatoryka, teoria prawdopodobieństwa, informatyka i statystyka, by stworzyć matematyczne podstawy analizy sieci losowych. Prace te oprą się na wiedzy najważniejszych naukowców z całego świata zajmujących się tymi dyscyplinami. Pierwszym celem projektu RandNET jest umożliwienie praktycznego wykorzystania w dużych sieciach rozwiązań z zakresu nauki o danych i uczenia się. Następnie zespół badaczy zbuduje szeroką platformę umożliwiającą rozpowszechnianie wiedzy w zakresie losowości i uczenia się w sieci.

Cel

Large Networks is one of the key notions in contemporary science and technology. The availability of massive amounts of data and interaction between individuals of large populations of any kind, whether biological, social or computer units, places network analysis at the forefront of current scientific challenges. The mathematical foundations of large networks have now become the focus of research in the later decades from diverse perspectives. The project RandNET brings together leading researchers worldwide from the areas of combinatorics, probability theory, computer science and statistics with the aim of blending approaches from these areas in the rigorous mathematical foundations for analysing random networks. The whole project is driven by real applications in data science and learning on large networks. This is planned through an alliance between academic and industrial partners. A second goal of the project is to establish a wide platform of knowledge dissemination on the topic of randomness and learning in networks for use of specialists from all scientific disciplines.

æ

Koordynator

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Wkład UE netto
€ 105 800,00
Adres
Calle jordi girona 31
08034 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 36 800,00

Uczestnicy (8)

Partnerzy (5)