Skip to main content
European Commission logo print header

A novel biotreatment technology for sustainable metal extraction from low-grade ores, tailings and WEEE

Opis projektu

Ekologiczne górnictwo dzięki wykorzystaniu mikroorganizmów

Rudy o niskiej jakości oraz odpady metaliczne to bardzo ważne surowce w przemyśle górniczym, jednak w wyniku dużej zawartości złożonych związków organicznych wydobywanie z nich czystego metalu jest trudne i nieskuteczne. Ponadto wydobycie metalu wymaga znacznej ilości energii, powoduje wydzielanie toksycznych gazów oraz wytwarzanie znacznej ilości odpadów kwasowych. Rozwiązanie BiotaMet ma za zadanie doprowadzić do maksymalnej waloryzacji rud o niskiej jakości, odpadów przeróbczych, odpadów, w tym także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W tym celu zastosowane zostanie wyjątkowe połączenie mikroorganizmów heterotroficznych oraz metanogenów przystosowanych do prowadzenie procesu biodegradacji i ekstrakcji rud metali. Finansowany ze środków UE projekt BiotaMet ma zoptymalizować to rozwiązanie z myślą o czterech konkretnych surowcach. Główne wysiłki poświęcone będą zbudowaniu dużych bioreaktorów w ośrodku biowydobycia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania pilotażowe w skali laboratoryjnej i przemysłowej, które pozwolą ocenić rozwiązanie, zademonstrować jego możliwości i przygotować je do wprowadzenia na rynek.

Cel

Traditional metal extraction activities have resulted in serious impacts on the environment, including large energy and carbon footprint, toxic emissions, and acidic wastes. Due to large-scale globalization and intensive exploitation of accessible metal resources, the mining industry had to depend on low grade ores and metal waste as raw materials. These ores and wastes contain large deposits of complex organic compounds, which makes the metal extraction that much more difficult, inefficient, expensive and environmentally demanding.
BiotaTec developed BiotaMet, a novel 2-step bio-leaching solution for mining/metallurgy and recycling industries, to achieve maximum valorisation of low-grade ores, tailings, wastes and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It uses a unique combination of heterotrophic microorganisms and methanogens, that have been adapted to biodegrade and extract metal compounds ores. The process is highly efficient, works at neutral pH, generates clean waste and simultaneously produces methane gas for energy generation. The 2-steps of the process feed each other for material and heat energy, making the process self-sufficient. It reduces the dependence on high-grade metal ores, and is able to achieve metal yield rates of 86-97% (compared to 70-80% for traditional methods) with low-grade ores and wastes. BiotaMet is expected to reduce the energy requirement of metal extraction by 40% and provide additional annual revenue estimation of > €7.3 million for mining companies and > €5 million for WEEE recycling companies.
With the EIC accelerator phase 00 project, BiotaTec would focus on optimizing the technology for four specific raw materials, and on the construction of large bioreactors at their bio-mining center. Lab-scale and industry-scale pilots would ensure validation and demonstration of BiotaMet. Based on the market introduction strategy, BiotaTec would focus on commercializing BiotaMet technology across Europe, Canada and Jordan.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-4

Koordynator

BIOTATEC OU
Wkład UE netto
€ 2 303 468,13
Adres
MAEALUSE 4
12618 TALLIN
Estonia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Eesti Eesti Põhja-Eesti
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 3 290 668,75