European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

COronavirus Vulnerabilities and INFOrmation dynamics Research and Modelling

Opis projektu

Wpływ COVID-19 na wrażliwe grupy

Ustawodawcy i eksperci ds. zdrowia publicznego sugerują, że COVID-19 wywiera nieproporcjonalny wpływ na wrażliwe grupy społeczne, co grozi pogłębianiem się podziałów i nierówności społecznych. Intersekcjonalny charakter zdrowia, narażenie społeczne i ekonomiczne, a także złożoność ryzyk występujących w obecnych systemach społeczno-ekologicznych zdają się być głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy. W związku z tym twórcy finansowanego ze środków UE projektu COVINFORM zamierzają wykorzystać teorię intersekcjonalności oraz analizę złożonych systemów, by przeanalizować reakcje na COVID-19 na poziomie rządowym, zdrowia publicznego, społecznym oraz informacyjnym i komunikacyjnym. Naukowcy przeanalizują drugorzędowe dane ilościowe i opracują modele na poziomie ogólnounijnym, zbadają źródła dokumentacyjne z 15 krajów docelowych, przeprowadzą główne badania empiryczne w 10 społecznościach docelowych oraz utworzą portal internetowy i wizualny zestaw narzędzi dla zainteresowanych stron.

Cel

Policymakers and public health experts unanimously recognise the disproportionate impacts of COVID-19 on vulnerable persons: even in countries with well-developed responses, the outbreak and its repercussions imperil the basic well-being of social groups whose livelihoods are already precarious, while the uneven distribution of suffering threatens to aggravate inequality and division. One complicating factor here is the intersectional nature of health and socioeconomic vulnerabilities. Another is the complexity of risk in contemporary socioecological systems. The COVINFORM project will draw upon intersectionality theory and complex systems analysis in an interdisciplinary critique of COVID-19 responses on the levels of government, public health, community, and information and communications. The project will conduct research on three levels: 1) on an EU27 MS plus UK level, quantitative secondary data will be analysed and models will be developed; 2) Within 15 target countries, documentary sources on the national level and in at least one local community per country will be analysed; 3) in 10 target communities, primary empirical research will be conducted, utilising both classical and innovative quantitative and qualitative methods (e.g. visual ethnography, participatory ethnography, and automated analysis of short video testimonials). Promising practices will be evaluated in target communities through case studies spanning diverse disciplines (social epidemiology, the economics of unpaid labour, the sociology of migration, etc.) and vulnerable populations (COVID-19 patients, precarious families, migrating health care workers, etc.). The project will culminate in the development of an online portal and visual toolkit for stakeholders in government, public health, and civil society integrating data streams, indices and indicators, maps, models, primary research and case study findings, empirically grounded policy guidance, and creative assessment tools.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD

Koordynator

SYNYO GmbH
Wkład UE netto
€ 532 500,00
Adres
Otto-Bauer-Gasse 5/14
1060 Wien
Austria

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 532 500,00

Uczestnicy (16)