European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AI on-demand platform for regional interoperable Digital Innovation Hubs Network

Opis projektu

Oparta na sztucznej inteligencji sieć wspierająca europejskie MŚP

MŚP stanowią ponad 99 % wszystkich firm w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych na terenie 27 państw członkowskich UE (oraz Zjednoczonego Królestwa). Dostrzeżono, że kilka powiązanych z tym sektorem obszarów wymaga natychmiastowych działań na poziomie UE, by MŚP mogły wzmocnić konkurencyjność Europy w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji (SI). W związku z tym istnieje konieczność opracowania nowych, praktycznych technologii, metod i narzędzi opartych na SI, wykorzystujących potencjał suwerenności cyfrowej. Celem finansowanego ze środków UE projektu DIH4AI jest zachęcanie do korzystania z SI we wszystkich sektorach gospodarki. Zamierzenie to będzie realizowane poprzez wspieranie wspólnych działań mających na celu opracowanie i udostępnienie usług związanych z ekosystemem cyfrowym, biznesem, technologią i transformacją. Działanie te będą oparte na zrównoważonej sieci ośrodków innowacji cyfrowych specjalizujących się w technologiach SI przeznaczonych dla MŚP.

Cel

In 2019, SMEs accounted for 99.8% of all enterprises in the EU-28 non-financial business sector and accounted for the majority of the increase in value added (60%) – EU Annual Report on SMEs, (November 2019). In the last years, the EC acknowledged that a number of areas require immediate action at EU level to ensure that: (1) SMEs will increase Europe’s competitiveness in the AI landscape leaving no SME behind (2) New technologies and AI-based product, processes and services are based on European ethical values (3) SMEs get fast, trusted and secure links to data assets, AI methods and tools that can be used expediently and build on digital sovereignty. DIHs (Digital Innovation Hubs) are a fundamental European instrument that has emerged over the last decade to address these limitations and encourage the uptake of AI across the economy.
We simply need to establish the most needed link between the DIH engine and the AI4EU service platform power to ignite a virtuous cross-sectorial European economy of intelligence for SMEs at scale; precisely the SME-friendly AI vision that DIH4AI aims at fulfilling.
The DIH4AI project aims at building a network of AI-on-demand innovation and collaboration platforms, supporting joint development and provision of ecosystem-business-technology-transformation services through a sustainable network of regional DIHs specialized in AI and targeting local SMEs and local tech governmental agencies. The DIH4AI regional platforms are by design interoperable with the pan-EU AI4EU platform thanks to an interoperability framework operating at Portal, Data and Cloud levels, allowing SME-DIH-EU virtuous bi-directional collaborations at the level of shared AI resources, AI-oriented standard data models and ontologies, AI ready FAIR datasets, AI-driven user interaction and services (SAAS) and AI-compatible advanced computation facilities (PAAS and IAAS).

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2020-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

POLITECNICO DI MILANO
Wkład UE netto
€ 2 477 250,00
Adres
PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32
20133 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 477 250,00

Uczestnicy (13)