European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EUROPEAN DIGITAL UNIVERCITY - RESEARCH AND INNOVATION WITH AND FOR SOCIETY

Opis projektu

Rozwiązywanie problemów z podejściem opartym na otwartej nauce

Traktat lizboński definiuje Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB) jako jednolitą przestrzeń badawczą otwartą dla świata i bazującą na rynku wewnętrznym. EPB umożliwia swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i technologii. W tym kontekście twórcy finansowanego ze środków UE projektu EDUC-SHARE zamierzają przekształcić sojusz uniwersytecki European Digital UniverCity (EDUC) we w pełni zintegrowany uniwersytet, który zrealizuje swoją misję (edukacja, badania naukowe i innowacje na skalę europejską). Celem badaczy z projektu jest właściwe docenienie uczestnictwa europejskich obywateli w identyfikowaniu i rozwiązywaniu aktualnych i przyszłych problemów w ramach podejścia opartego na otwartej nauce, przy jednoczesnym promowaniu unijnych wartości i praw podstawowych. Naukowcy określą bariery na szczeblu instytucjonalnym, lokalnym, krajowym i europejskim.

Cel

At a time when we are coping a series of societal challenges there is an urgent need for a fully-implemented European Research Area allowing free circulation of knowledge, involving societal actors in the whole research and innovation process in order to better align its objectives with the values, needs and expectations of society.

Through EDUC-SHARE, the European Digital UniverCity (EDUC) ambitions to turn its Alliance into a fully integrated university which meets all its missions (education, research and innovation at the European scale), that will give full importance to European citizens’ participation to identify and solve current and future challenges in an Open-Science-oriented approach, while promoting EU values and fundamental rights.

The EDUC-SHARE project aims to deepen ongoing transformation and institutional changes of both the EDUC university members and the alliance as a whole, based on their own identified needs with an Open-Science-oriented evolution of practices.
As part of its deployment, EDUC-SHARE will identify barriers at the institutional, local, national or European levels that will be reported to the relevant authorities in order to lower them for achieving a full integration of its proposed actions at the alliance or inter-alliance level. The EDUC alliance will then serve as a model of implemented European Research Area (ERA) and European Higher Education Area (EHEA) by creating a favourable, inclusive, environment interconnecting research and innovation ecosystems of its university members to speed up technology transfer taking into account citizens' concerns in policy making.

Koordynator

UNIVERSITE DE RENNES
Wkład UE netto
€ 452 139,03
Adres
263 AVENUE DU GENERAL LECLERC
35042 RENNES
Francja

Zobacz na mapie

Region
Bretagne Bretagne Ille-et-Vilaine
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)