European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Consequences of conspiracy theories

Opis projektu

Co się dzieje, gdy zaczynamy wierzyć w teorie spiskowe?

Rozkwit teorii spiskowych następuje w czasie kryzysu i niepokojów społecznych. Doskonałym przykładem jest twierdzenie, że zmiana klimatu nie istnieje albo że wirus wywołujący COVID-19 powstał w chińskim laboratorium. Niewiele jednak wiadomo na temat konsekwencji szerzenia się teorii spiskowych dla pojedynczych osób, całych grup ludzi i społeczeństw. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu CONSPIRACY_FX zastosuje najnowocześniejsze narzędzia w celu ustalenia kiedy, jak i dlaczego teorie spiskowe zyskują na popularności. Badacze określą, w jakim stopniu teorie spiskowe są używane przez populistów i ekstremistów do celów politycznych i przyczyniają się do niechęci do zaszczepienia lub angażowania się w walkę ze zmianą klimatu. Celem projektu jest ustalenie, co politycy i elity intelektualne mogą ugrać, a co stracić na rozpowszechnianiu teorii spiskowych.

Cel

The rise of conspiracy theories is often framed as a cause of various social ills such as declining public trust in democracy, the growing allure of populist and extremist politics, and the rejection of scientific consensus in favour of hearsay and fake news. However, the extent to which conspiracy theories contribute to these problems is not clear. Despite hundreds of academic articles on this topic in recent years, and significant interest in conspiracy theories in both academic and non-academic circles, there has never been a systematic investigation of their consequences. In fact, we know very little about when, how, and why conspiracy theories affect the decisions and wellbeing of individuals and societies.

The current project will address this issue, pulling together a team of three postdoctoral researchers, two PhD students, one Masters student, and senior collaborators from a range of academic disciplines. To discover when and how conspiracy theories are influential, three sub-projects will each focus on one of the key contexts in which conspiracy theories have shown the most potential to shape people’s beliefs and behaviours: politics, vaccination, and climate change. To understand why conspiracy theories are influential, a fourth sub-project will focus on the consequences of conspiracy theories for the persons who spread them, concentrating in particular on the use of conspiracy theories by politicians and other elites.

A project on this scale, and with this level of sophistication, has never been attempted before. It will adopt a mixed-methods approach using archival and social media analyses, interviews, cross-sectional and longitudinal surveys, and experiments (including attitude, behavioural, cognitive/neuropsychological and physiological techniques). This project will move significantly beyond the state-of-the-art in the literature to identify when, how, and why conspiracy theories matter.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY OF KENT
Wkład UE netto
€ 2 499 185,00
Adres
THE REGISTRY CANTERBURY
CT2 7NZ Canterbury, Kent
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South East (England) Kent East Kent
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 499 185,00

Beneficjenci (1)