Skip to main content
European Commission logo print header

Protecting the Democratic Information Space in Europe

Opis projektu

Narzędzia do ochrony demokracji przed populizmem

Rozwój ruchów populistycznych przyczynia się do coraz większego przeciwstawiania się ludzi tak zwanym elitom, których przedstawicielami są sędziowie, media głównego nurtu, politycy, eksperci i akademicy. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. badań Naukowych projektu PRODEMINFO chce zdobyć bardziej szczegółową wiedzę o tym, jak ludzie postrzegają prawdę w morzu dezinformacji i teorii spiskowych. Badacze określą skalę i przedmiot nieprawdziwych informacji, a także połączą doświadczenia z zakresu behawiorystyki i kognitywistyki w warunkach kontrolowanych z analizą dużych zbiorów danych pochodzących z mediów społecznościowych, modelowaniem symulacyjnym zachowania w sieci oraz modelowaniem tekstu z dużych korpusów. Ustalenia badaczy przełożą się na interwencje, które będzie można wykorzystać do demaskowania nieprawdziwych informacji i podnoszenia świadomości na temat faktów.

Cel

"Democracy is under threat. Populist movements—mainly but not exclusively on the political right—have pitted ""the people'' against a presumed ""elite'' that is variously constructed to include the judiciary, mainstream media, politicians, experts, and academics. PRODEMINFO builds on the realization that factual inaccuracy can be a political asset rather than a liability: Populist politicians may state obvious falsehoods to signal disregard for the ""establishment"" norm of honesty, thus identifying themselves as authentic champions of ""the people."" The rebranding of inaccuracy as authenticity reflects a profound shift in the underlying ontology of truth: Whereas liberal democracy is tied to a realist ontology of truth and a shared body of accepted knowledge, the populist ontology of truth is entirely constructivist and subjective. Understanding, documenting, and then addressing this ontological shift is crucial because it drastically changes the way in which one might confront misinformation—there is little point in correcting falsehoods if facts are not considered a relevant attribute of public discourse. PRODEMINFO will build tools to protect democracy in Europe by drawing a strategic arc from the threat arising from the insurgent populist ontology of truth to the development of protective solutions that can be rolled out at scale online. The objectives of PRODEMINFO are (1) to understand contemporary misinformation in Europe and how it connects to people's tacit ontology of truth; (2) to develop countermessages based on inoculation theory that are sensitive to people's different ontologies (e.g. addressing authenticity rather than accuracy of political speech); and (3) to test such countermessages at scale on social media. PRODEMINFO will pursue these objectives by combining controlled behavioural and cognitive experimentation with ""big data'' analyses of social media, simulation modelling of behaviour online, and text modelling of large corpora."

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Koordynator

UNIVERSITY OF BRISTOL
Wkład UE netto
€ 1 454 825,79
Adres
Beacon house queens road
BS8 1QU Bristol
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Bristol, City of
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,25

Beneficjenci (4)