European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Groups, operator algebras, and dynamics

Opis projektu

Badanie wzajemnych oddziaływań między teorią grup, algebrami operatorów i dynamiką topologiczną

Finansowany z działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt GOADS to interdyscyplinarny projekt, którego celem jest badanie wzajemnych zależności między teorią grup, algebrami operatorów i dynamiką topologiczną. Jego zespół skupi się najpierw na klasie algebr C* związanych z algebraicznymi działaniami półgrupowymi, w tym przykładowych klas wywodzących się z podrzędnych przesunięć grupowych typu skończonego, modułów nad pierścieniami wielomianowymi, pierścieni algebraicznych liczb całkowitych i grup algebraicznych nad ciałami liczbowymi. Badania będą również ukierunkowane na topologiczne grupy pełne związane z algebraicznymi działaniami półgrupowymi.

Cel

The proposed research project fits into the broad programme of studying C*-algebras and groups dynamical origin, and is
highly interdisciplinary in nature; it advances novel interactions among operator algebras, group theory, and topological dynamics. This project has two facets: First, I shall initiate the systematic study of a class of C*-algebras associated with algebraic semigroup actions, including example classes coming from group subshifts of finite type, modules over polynomial rings, rings of algebraic integers, and algebraic groups over number fields. After investigating structural properties of these C*-algebras, including ideal structure, pure infiniteness, Cartans, classifiability, and K-theory, I shall give a careful analysis of the Kubo--Martin--Schwinger (KMS) states for canonical time evolutions on these C*-algebras, and explore a mysterious connection between KMS states and K-theory that has manifested itself in the context of ax+b-semigroups. I will also look for connections between KMS states and entropy of algebraic actions. Second, I shall begin the study of the topological full groups associated with algebraic semigroup actions: I want to establish rigidity results and classify embeddings between these full groups, and I will study group-theoretic properties, including (co)homological finiteness conditions and the Haagerup property. I will then investigate Matui's AH conjecture in this setting, and explore whether non-sofic full groups exist.
The project will strengthen my career by giving me the opportunity to work with leading experts in C*-algebras, group theory, and topological dynamics. It will also give me management skills by co-organising an international workshop, it will
provide new possibilities for collaboration, and it will advance my ability as a researcher, so that I can obtain a permanent
position at a research-oriented university. It will also open up new opportunities for collaboration between Glasgow, Lyon, Oslo, and the US.

Koordynator

UNIVERSITY OF GLASGOW
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
UNIVERSITY AVENUE
G12 8QQ Glasgow
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland West Central Scotland Glasgow City
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76