Skip to main content
European Commission logo print header

Upcycling plastic wastes: biopolymers for a circular economy

Opis projektu

Możliwość recyklingu jednorazowego sprzętu ochrony osobistej z tworzyw sztucznych

Pandemia COVID-19 spowodowała powstanie większej ilości odpadów z tworzyw sztucznych ze względu na zwiększone użycie jednorazowych środków ochrony osobistej, takich jak maski, rękawiczki i inne produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych. W tym kontekście uwaga zespołu projektu BIOP, finansowanego przez UE, będzie się koncentrować na produktach jednorazowego użytku wykonanych z polietylenu i polipropylenu, które można poddać recyklingowi w celu uzyskania lżejszych cząsteczek o wartości dodanej. Cząstki takie – w połączeniu z określonymi platformowymi środkami chemicznymi pochodzącymi z biomasy – można wykorzystać jako budulec w procesie syntezy nowych biopochodnych jednostek polimerowych. Wytyczając tym samym drogę do gospodarki o obiegu zamkniętym, badacze doprowadzą do waloryzacji odpadów z tworzyw sztucznych i biomasy w celu podjęcia produkcji biopolimerów.

Cel

BIOP aims to address one of the most critical environmental issues derived from human activities, plastic wastes. Far from having a suitable alternative to palliate their impact and promote their recyclability, the emerged pandemic alarm associated to the fast coronavirus (COVID-19) spreading worsens detrimentally the scenario. Disposable Personal Protection Equipment (PPE) used by healthcare professionals produces vast quantities of plastic waste, being worthwhile to develop biodegradable PPE for the future, which would allow alternative ways to process this waste. In addition, it is reasonably urgent to propose an efficient alternative to handle the giant amount of non-biodegradable plastics already generated (mainly protective suits, boot covers and single-use gloves). The project focuses mostly on single-use polyethylene (PE) and polypropylene (PP) recycling into lighter value-added molecules (upcycling) that can be used as building blocks to synthetize new biobased polymeric units, in combination with specific biomass-derived platform chemicals such as 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA). Hence, going through the plastics to bioplastics concept, the project’s guiding light is the joint valorization of plastic and biomass wastes to finally produce BIOPolymers, approach that add value to both wastes thus paving the way towards a circular economy. With this purpose, the project’s specific challenges concerns 1) PE/PP conversion to lower molecular weight alkenes through the development of specific processes and highly selective catalysts, 2) 5-hydroxymethylfurfural (HMF, biomass platform molecule) transformation to FDCA over the new designed and optimized catalysts and 3) joint conversion of alkenes (derived from plastics) and HMF (one-pot oxidation) thus allowing cost savings and technologies coupling.

æ

Koordynator

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Wkład UE netto
€ 160 932,48
Adres
Calle s. fernando 4
41004 Sevilla
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Sur Andalucía Sevilla
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00