Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New, realistic and robust models for cryptocurrency volatility

Opis projektu

Prognozowanie wartości kryptowalut poprzez analizę nastrojów

Prognozowanie sytuacji na rynku kryptowalut jest trudne. W odróżnieniu od akcji i kursów walutowych, na które wpływ mają wskaźniki ekonomiczne, ceny kryptowalut zależą od nastrojów. Finansowany przez UE projekt CryptoVolatility będzie poświęcony badaniu sposobów przewidywania zmienności kryptowalut. W jego ramach powstanie urządzenie, które będzie codziennie analizować dyskretne fazy nastrojów w oparciu o artykuły informacyjne i dane z wyszukiwania internetowego. Wykorzystując sztuczne sieci neuronowe do pomiaru nastrojów, narzędzie to ma pomóc regulatorom i inwestorom w pogłębieniu wiedzy na temat zmienności kryptowalut. W perspektywie długoterminowej nowe narzędzie przyczyni się także do opracowania instrumentów polityki pomagających przezwyciężać skutki kryzysów finansowych.

Cel

Forecasting cryptocurrency volatility is a topic of interest in quantitative finance. A growing number of studies argue that compared to equty price cryptocurrency prices are to a large and perhaps abnormal degree driven by sentiments. However, econometric studies focus on forcing conditional volatility models developed for equity return volatility to fit on cryptocurrency data despite being aware that estimation techniques developed for analyzing equity price or commodity price volatility lack robustness and do not work as intended. Is it possible to propose solutions to deal with the mentioned shortcomings? Is it possible to suggest a new family of models? If so, how? The purpose of New, realistic and robust models for cryptocurrency volatility is to answer these questions by suggesting new and more realistic conditional volatility models accompanied with reliable cross-disciplinary estimation techniques to forecast cryptocurrency price volatility. What is novel and innovative about the suggested framework is that contrary to the current literature our point of departure is the empirical features observed in cryptocurrency prices combined with a useful tool, namely, artificial neural networks used to measure sentiments. Our aim is to build a machine that produces discrete sentiment phases each day using news articles and internet search data. Once we have identified the number of phases and determined, which phase an observation at a given time-period belongs to following neural network estimation, we can estimate the model parameters, jumps and filter out the continuous conditional volatility process contemporaneously using particle filtering techniques. Besides academics, this proposal is also relevant for regulators and investors as they can learn a great deal by understanding how cryptocurrency volatility actually behaves. Regulators can use sentiment labels from the neural network to design policies to contrast and overcome financial crises in the future.

Koordynator

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR
Wkład UE netto
€ 190 680,96
Adres
KALEVANTIE 4
33100 Tampere
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Länsi-Suomi Pirkanmaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 190 680,96