Skip to main content
European Commission logo print header

Performativity as Curatorial and Artistic Praxis

Opis projektu

Badanie performance’u i performatywności

Nowa koncepcja „performatywności” zostanie zbadana w kontekście współczesnych europejskich praktyk kuratorskich i performerskich. Finansowany ze środków UE projekt PERFORM oparty będzie na dwukierunkowym transferze wiedzy, który pozwoli zwiększyć kompetencje wszystkich jego uczestników. Ponadto komunikowanie i rozpowszechnianie najnowszej wiedzy ma istotnie wpłynąć na europejskich odbiorców oraz sprzyjać wymianie między naukami humanistycznymi a sztuką. Projekt obejmie specjalnie przygotowany program szkoleń w zakresie współczesnej europejskiej sztuki performance oraz prezentacji sztuki żywej, a także krótkie pobyty badawcze umożliwiające poznanie inicjatyw kuratorskich w całej Europie. Badacze rzucą także światło na mechanizmy wspólne dla performatywności języka i płci oraz sztuki performance.

Cel

“PERFORM” is a compelling, international, interdisciplinary, and intersectoral project that will create an unprecedented dialogue between the concept of “performativity” and contemporary European curatorial and performance practices through the inauguration of a ground-breaking theory of performativity as curatorial and artistic praxis. Supervised by renowned critical theorist Prof. Sonia Arribas, and hosted by the Institute of Culture in the Departament d’Humanitats at Pompeu Fabra University, the project is modeled according to a reciprocal transfer of knowledge that will increase the excellence of all participants, while making a strong impact on European audiences through the communication and dissemination of state-of-the-art knowledge that will foster exchange between the humanities and the arts. It consists of a tailor-made program of training in live arts curation and contemporary European performance art, short research stays to study the curatorial initiatives of the Biennale de Venezia, Performatik Brussels, and the Museu d’Art Contemporani de Barcelona, and the artistic practices of Anne Imhof (DE), Alex Baczynski-Jenkins (PL), and Santiago Sierra (ES), presenting two papers at international symposia, publishing two peer reviewed articles, teaching, organizing a symposium and a journal launch, etc. The project will culminate in the publication of a monograph with the Performance Philosophy Book Series (Rowman and Littlefield) that will be mentored by secondment supervisor, Dr. Laura Cull Ó Maoilearca at the Academy of Theatre and Dance at the Amsterdam University of the Arts. Framed methodologically within the field of performance philosophy, “PERFORM” will illuminate the shared mechanisms between linguistic and gender performativity and performance art, account for the recent explosion of performance in major art institutions, and demonstrate how performance and performativity are emblematic of the politics and preoccupations of 21st century Europe.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF
æ

Koordynator

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Wkład UE netto
€ 172 932,48
Adres
Placa de la merce, 10-12
08002 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00