Skip to main content
European Commission logo print header

DOVETAILED MASSIVE WOOD BOARD ELEMENTS FOR MULTI-STORY BUILDINGS

Opis projektu

Technologia w drewnie umożliwiająca zrównoważone wznoszenie wysokich budynków

Masywne elementy z płyt drewnianych łączonych płetwowo (ang. dovetailed massive wood board elements, DMWBE) wykorzystują jedną z najstarszych technik tworzenia złączy. Pomimo licznych badań przeprowadzonych w temacie technologicznych, ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów stosowania materiałów drewnopochodnych w sektorze budownictwa żadne z nich nie dotyczyło oceny przydatności materiałów DMWBE w stawianiu budynków wielokondygnacyjnych. Finansowany ze środków UE projekt DoMWoB przyczyni się do opracowania materiałów DMWBE przeznaczonych do stawiania budynków wielokondygnacyjnych jako zastępnika dla materiałów drewnopochodnych. Zakłada on nawiązanie multidyscyplinarnej współpracy na polach takich jak architektura, budownictwo czy fizyka budowli. W ramach tej inicjatywy zostanie opracowane, zbudowane i przebadane rozwiązanie DMWBE. Projekt zakłada także przeprowadzenie badania rynku w zakresie stosowania materiałów DMWBE oraz promowanie konkurencyjności fińskich wielkoskalowych konstrukcji drewnianych, możliwości w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i prowadzenia zrównoważonego rozwoju w celu wspierania europejskiej polityki klimatycznej w zakresie biogospodarki.

Cel

In engineered wood products (EWPs), adhesives play an essential role particularly by helping save wood, making the structure light and robust, and moderating the expansion and contraction due to the inherent moisture. Although there are many advantages associated with EWPs, the use of adhesives causes some concerns about their sustainability, recyclability, and broader environmental impact. In addition to these detrimental substances, metal connectors used in EWPs have a negative impact on their end-of-life disposal, reusability, and recyclability.

Thus, there is still room for a solution that is solid and completely pure wood enabling as healthy indoor air as possible (adhesive-&metal-connectors-free) dovetailed massive wood board elements (DMWBE) based on one of the oldest joining methods used traditionally.

In the literature, numerous studies have been conducted on the technological, ecological, social, and economic aspects of EWPs in the construction with different building solutions, however, no studies have made an attempt to evaluate the technical performance of DMWBE in multi-story or tall construction. Overall, the aim of this research is to promote the competitiveness of Finnish large-scale industrial wooden construction at the local level and to create higher value-added circular economy opportunities in support of European climate policy as part of the bio-economy and sustainable development.

To achieve this goal, DMWBE for multi-story buildings to the global market as a replacement of conventional EWPs e.g. cross-laminated timber, glue-laminated timber will be developed by enabling the confidence of its technical performance and suitability within the interdisciplinary collaborations among architecture, structure, and building physics. The following main objectives have been identified: Designing, building, and testing, and finally conducting market research of DMWBE in multi-story, maybe even tall, construction.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR
Wkład UE netto
€ 202 680,96
Adres
Kalevantie 4
33100 Tampere
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Länsi-Suomi Pirkanmaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00