Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Verification and Language Theory

Opis projektu

Weryfikacja a teoria języka

Ograniczenia języka programowania mogą przyczynić się do zwiększenia produkcji oprogramowania, które będzie bardziej czytelne i łatwiejsze w konserwacji. Ograniczony fragment związany z domeną semantyczną może umożliwić stworzenie bardziej efektywnych algorytmów weryfikacji i analizy, począwszy od charakterystyki domeny semantycznej. W ramach finansowanego przez UE projektu VERLAN planowany jest przegląd domen semantycznych fragmentów języków programowania z perspektywy formalnej teorii języka. Podczas trwania projektu VERLAN analizie zostaną poddane trzy matematyczne modele klasyfikacji języków formalnych i wyprowadzone nowe algorytmy dla trzech podstawowych problemów weryfikacji programów – refaktoryzacji, sprawdzania odpowiedników i uczenia się. Mający doświadczenie w weryfikacji programów i języków formalnych naukowiec będzie prowadził badania w Instytucie Logiki, Języka i Obliczeń (ILLC).

Cel

Limitations to a programming language can be helpful in producing more readable and maintainable software. In addition, the semantic domain associated with such a limited fragment may admit more efficient algorithms for verification and analysis. A proper understanding of such algorithms starts with a characterisation of this limited semantic domain. Thus, to describe and reason about the possible behaviour of a program, we need methods to formalise the description the domain.

VERLAN proposes to study the semantic domains of fragments of programming languages through the lens of formal language theory. I will study and inter-relate three mathematical frameworks to classify formal languages (varieties, covarieties, and logics). I will derive new algorithms for three fundamental problems in program verification: refactoring, equivalence checking, and learning, optimized for the class of formal languages.

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) is the prime location for this fellowship because of the expert knowledge already present there, such as my supervisor Dr. Nick Bezhanishvili, as well as my second supervisor, Prof. Yde Venema. My own research experience in program verification and formal languages aligns very well with the goals of this proposal. I will also collaborate with several researchers outside the ILLC, through planned research visits to institutions in France, Germany, and Canada.

This proposal also includes a number of plans designed to enhance my career prospects as a researcher as well as my integration with the ILLC. These plans have been fine-tuned so as to spread the workload across the full two years of the fellowship, and include extensive progress monitoring. They include professional training for soft skills, grant writing, and teaching certification, as well as a strategy for outreach, and several activities aimed at dissemination of the research.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Wkład UE netto
€ 175 572,48
Adres
SPUI 21
1012WX Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 175 572,48