CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Photon induced Spintronics on Hybrid Organic-inorganic Perovskites: Effect of Rashba Spin-Orbit Coupling

Opis projektu

Badanie subtelnego zachowania spinów w hybrydowych perowskitach

Perowskity stanowią mają szansę przyczynić się do dalszego zwiększenia wydajności modułów słonecznych w przyszłości. Ze względu na wysoką ruchliwość nośników, doskonałe właściwości półprzewodnikowe i wyjątkowo wysoką sprawność przetwarzania energii, organiczno-nieorganiczne perowskity trój-halidkowe cieszą się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem badaczy. Projekt SpinPVK, finansowany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, ma na celu dokładne zbadanie charakterystycznych zachowań spinu elektronów w tych materiałach hybrydowych. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach projektu zostaną opracowane urządzenia spintroniczne oparte na tych materiałach i zbadane właściwości związane ze spinem, takie jak sprzężenie spin–orbita, efekt Starka, efekty magnetooptyczne, efekty polaryzacji i złożone właściwości emisji światła.

Cel

In the Last few years, hybrid organic-inorganic trihalide perovskite (HOIP) solar cells an imperative and motivating research field and this is an interesting multifunction material owing to their high carrier mobility, semiconducting properties, and extremely high performance in solar cells (achieved solar power conversion efficiency is >25%). On the other hand, a numerous theoretical and experimental research were done and going based on perovskite materials. But, till the perovskite materials is a promising material for further development in photovoltaics and optoelectronics devices. However, beyond the photovoltaic applications, HOIP’s electron spin characteristic behaviour have not been studied in detail and the reports are very limited. In this SpinPVK project, to demonstrate the effect of spin states in perovskite materials photovoltaic and optoelectronic devices, due to the spin-orbit coupling (SOC). Also, to study the photon induced spin-polarized carrier injection into HOIP’s for spin light emitting diode and spin-valve devices. we will switch the photoexcited charge carrier polarization from linear to circular polarization by the effect spin induced band shifting, which will be increase the photocurrent and photovoltage in HOIPs photovoltaics. In addition, we will validate the influence of perpendicular magnetic field on HOIP by photon induced spin orientation and long life time photocarrier for high efficiency perovskite solar cells (PSCs).
Overall, this SpinPVK project aims to develop and fabrication of HOIP based spintronic devices and which will be delivered in-depth knowledge about spin-related properties such as SOC, Stark effect, magneto-optical effect, polarized light-related effect, complex light emission and spin/photon induced photovoltaics. Also, this project will be proved to overcome the stability issues in HOIPs for pav way of commercialization.

Koordynator

FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA
Wkład UE netto
€ 172 932,48
Adres
AVENIDA PAISSOS CATALANS 16
43007 Tarragona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Tarragona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 172 932,48