Skip to main content
European Commission logo print header

Virtual experimental toolbox for 3D/4D recrystallization

Opis projektu

Nowe narzędzia rzucą nowe światło na mechanizm rekrystalizacji w materiałach

Techniki charakteryzacji mikrostrukturalnej są nieustannie rozwijane, jednak ich możliwości w zakresie objaśniania złożonych zachowań zachodzących w czasie procesów rekrystalizacji są ograniczone. Rekrystalizacja to proces, w którym zdeformowane ziarna struktury krystalicznej są zastępowane przez ziarna wolne od naprężeń. Kwantyfikacja trójwymiarowa (3D) może pomóc ujawnić, czy nieoczekiwane lokalne migracje granic ziaren są związane ze zlokalizowanymi zmianami w odkształconej mikrostrukturze. W ramach projektu VETRex4D, finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” badacze sprawdzą, czy wirtualne eksperymentalne narzędzia do analizy rekrystalizacji 3D/4D pozwolą na bliższe spojrzenie na to zjawisko. Po raz pierwszy w historii w ramach jednego zestawu narzędzi zostaną wykorzystane ilościowe symulacje pola fazowego z danymi eksperymentalnymi zebranymi przy pomocy mikroskopii rentgenowskiej 4D.

Cel

Although microstructural characterization techniques are advancing, they are still inadequate to explain the complex behavior of recrystallization: Unexpected local grain boundary migration may relate to local variations in the deformation microstructure, but 3D quantification is needed. Newer studies suggest that residual stress may affect the boundary migration, but consensus is lacking. Additive manufacturing is becoming popular. Here the formation of pores/voids are observed but their effect on boundary migration is totally unexplored. Various processes and materials parameters are coupled and acting simultaneously, their individual effects cannot be separated experimentally. A novel paradigm is required to quantify the above-mentioned new and critical aspects with the larger longer-term goal to improve properties and design novel materials.

I want to show that a virtual experimental toolbox for 3D/4D recrystallization is the way forward to remove the bottleneck. In this toolbox, for the first time ever, quantitative phase-field simulations will be directly coupled with 4D X-ray Microscopy (4DXRM) experimental data. The necessary steps to achieve my goals:
1) Develop expertise in 4DXRM and learn to design the critical experimental studies (supervisor is expert).
2) Develop quantitative 3D phase-field models to capture complex behavior of recrystallization and implementation it in MOOSE Framework software for large-scale simulations (PI is expert)
3) Coupling of 4DXRM data with MOOSE Framework (in collaboration).

The vision is that the newly developed virtual experimental toolbox can be used by experimentalists and scientists in industry with minimal training.

This fellowship is going to make me a unique expert in the field of phase-field model development and experienced in 4DXRM characterization, which will make me employable at leading European research institutions.

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 207 312,00
Adres
Anker engelunds vej 101
2800 Kongens lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00