Skip to main content
European Commission logo print header

Sustainable Energy Investing and Financing Activation

Opis projektu

Zwiększenie inwestycji w projekty dotyczące zrównoważonej energii

Inwestycje w energetykę wymagają dużych nakładów kapitału. Dlatego ważne jest, aby zwiększyć inwestycje kapitałowe na rzecz dekarbonizacji przemysłowej środowiska zabudowanego. Mając to na uwadze, zespół finansowanego przez UE projektu SEIFA skupi się na kwestii inwestowania w projekty przemysłowe związane z głęboką renowacją, obiekty zaopatrzenia w energię i przedsiębiorstwa usług energetycznych oraz możliwości ich finansowania. Dzięki zastosowaniu podejścia uwzględniającego przede wszystkim inwestorów, zespół postara się podkreślić wpływ takich działań na środowisko w ujęciu wskaźników takich jak stopa dekarbonizacji i stopa zwrotu skorygowana o ryzyko. Projekt pozwoli opracować metodologię zabezpieczania inwestycji w zrównoważoną energię oraz określić harmonogram działań dla rynku wtórnego zrównoważonej energii. Oczekuje się, że zabezpieczy to środki w wysokości 500 mln EUR na projekty dotyczące zrównoważonej energii dostarczane w czasie trwania projektu.

Cel

The project of the Sustainable Energy Investing and Financing Activation (SEIFA) will create incentives to increase private equity investing for the industrial decarbonisation of the built environment. The SEIFA project is focusing on investing and financing of deep renovation industrial projects, energy supply facilities and energy service companies. The investors-first approach will be held with an emphasis on the environmental impact in terms of decarbonisation rate and risk-adjusted rate of return. The new financial schemes to incentivise private individual and institutional investments to sustainable energy projects will be established. Innovative financing schemes will include sustainable energy investing risks metrics and benefits. The network of regional/national project aggregators will be established. Investment pooling and proposed investment vehicles will let achieve lower transaction costs. The financial software tools will be provided for the energy efficiency measurement, quantification and evaluation of additional benefits of sustainable energy investing including decarbonisation rate, increased asset value, impact on investor reputation, and for investment rating and ranking. The detailed methodology of the sustainable energy investment securitisation and detailed roadmap for the secondary market for sustainable energy investing will be created. Initial milestones of the secondary market for sustainable energy investing will be accomplished during the project duration. The planned project duration is 30 months. At least 500 million Eur for sustainable energy projects will be provided during the SEIFA project duration and it is expected that 5 billion Eur mark will be reached during the 5 years after the project completion. The SEIFA project platform will greatly increase the attractiveness for the financial sector to sustainable energy investing across Europe and beyond.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-EE-2020-2

Koordynator

PEDAL CONSULTING SRO
Wkład UE netto
€ 131 625,00
Adres
Bjornsonova 4807/5
036 01 Martin
Słowacja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (12)