Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

City Lab Education And Research Doctoral Programme

Opis projektu

Szkolenie naukowców na początku kariery w zakresie badań miejskich

Wraz ze wzrostem urbanizacji rozwój bezpiecznych, odpornych i inteligentnych miast coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, co przekłada się na nowe możliwości rozwoju kariery dla naukowców. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu CLEAR-Doc zamierza zebrać doktorantów – naukowców na wczesnym etapie kariery– z całego świata, aby rozwinąć ich umiejętności w zakresie przeprowadzania badań miejskich. Projekt pozwoli uczestnikom na korzystanie ze środowiska badawczego, w którego skład wejdą 22 laboratoria specjalizujące się w badaniach miejskich, koordynowanych przez Université Gustave Eiffel. W ramach programu od samego początku zostaną wprowadzone koncepcje interdyscyplinarności i międzysektorowości, a także projektowania i rozwoju zasobooszczędnych przestrzeni miejskich, rozumienie i kontrola zagrożeń miejskich w celu budowy bezpiecznych i odpornych miast oraz budowa cyfrowych miast przyszłości.

Cel

"The 5-year CLEAR-Doc project aims at attracting PhD students (ESR) from around the world, in order to strengthen their research capacity and soft skills through high standards and fair selection. The trainees will benefit from a unique research environment of excellence thanks to 22 research labs focusing on Urban Research, so as to create the “City of tomorrow”. ESRs will contribute to address major societal challenges in climate-neutral, resource-efficient, resilient, safe and smart cities. The programme includes a choice among 6 interdisciplinary curricula in addition to a mandatory secondment among a comprehensive network of academic, non-academic and international partners of Université Gustave Eiffel, as a means to facilitate professional integration and international experience. In the context of booming urbanization, the richness of the research options offered is expected to meet the most demanding career plans of ESRs in terms of interdisciplinarity, intersectorality and international experience. The project strengths rely on unique excellent competences and experimental platforms available on each of the 7 university campuses as well as historical strong local cooperation with regional and private partners, with the support of European and international networks. The programme originality is to introduce interdisciplinarity and intersectorality from the start, promoting an approach through three cross-disciplinary challenges shared at international level. These challenges are as follows :1-Design and develop resource-efficient urban spaces; 2- Understand and manage ʺurban risks"" for safe and resilient cities; 3-Develop the digital city and turn it into a catalyst for social, environmental and economic performance. The CLEAR Doc programme will also provide to the ESRs cohorts the opportunity to work together and within a scientific community and take full advantage of such environment."

Koordynator

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Wkład UE netto
€ 2 440 800,00
Adres
5 BOULEVARD DESCARTES CAMPUS DE MARNE-LA-VALLE
77454 Marne-La-Vallee
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 4 881 600,00