Skip to main content
European Commission logo print header

Quantum cascade laser LIDar Advanced Device

Opis projektu

Teledetekcja daje lepszy wgląd w powietrze, którym oddychamy

Urządzenia do teledetekcji są coraz częściej wyposażone w lasery. Analiza odbicia światła o różnych długościach fali od obiektów dostarcza informacji na temat ewentualnych przeszkód stojących na drodze, jaką pokonuje światło. Technologia wykrywania i pomiaru odległości z użyciem lasera (LIDAR) jest jedną z najczęściej stosowanych metod teledetekcji, wykorzystującą światło w postaci lasera pulsacyjnego lub modulowanego w celu wykrycia cech obiektu. Dzięki wsparciu unijnemu zespół projektu QuaLIDAD wykorzystuje wysoko zaawansowane kwantowe lasery kaskadowe w ramach prac nad udoskonalonym i bardziej kompaktowym systemem LIDAR wykorzystującym długość fal średniej podczerwieni. Nowa technologia umożliwi analizę substancji chemicznych i cząstek zawieszonych w powietrzu, wspomagając lepsze zarządzanie zanieczyszczeniami i gazami cieplarnianymi.

Cel

Public awareness of atmospheric pollution by hazardous and greenhouse gases is increasing on a global scale. As a result, demand for compact and cost-effective trace gas detection devices is also increasing. Light-based technologies are seeing many new applications owing to the rapid advancements in new sources and detectors. This proposal is aimed at developing a new technique for light detection and ranging (LIDAR) operating with mid-IR lasers. LIDAR is a method for detecting objects with many emerging applications in environmental control, military, robotics, autonomous systems.
The use of mid-IR sources allows combining high atmospheric transparency windows with the possibility to test atmospheric pollutants in their strongest absorption bands. In this region, quantum cascade lasers (QCLs) are of special importance, as they offer up to several watts of pulsed or cw optical power and fast internal dynamics allowing for high-frequency modulation, while retaining a good far field pattern as required for laser remote sensing techniques in atmospheric research.
QuaLIDAD starts from the studies on QCLs performed within the Qombs Project and is aimed at the development of a compact LIDAR system for air multi-component chemical analysis, particulate (PM10) detection and range finding. QuaLIDAD wants to exploit two alternative approaches, namely either the detection of backscattered light from air particulate, or the detection of reflected/scattered light by a retroreflector/obstacle. The prototype will work in the 4-5 μm window, where water absorption is low and several important greenhouse/toxic gases (CO2, CO, N2O, ...) can be detected. The LIDAR will be operated with the Pseudo Random Noise (PRN) technique, using fast modulation of a continuous-wave source with a specific digital pattern. This technique is better suited for QCLs and allows identifying the target distance. The in-field tests results in relevant environments will be made available to stakeholders.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-4

æ

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Wkład UE netto
€ 57 000,00
Adres
Piazzale aldo moro 7
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Wkład UE
Brak danych

Uczestnicy (1)