Skip to main content
European Commission logo print header

Sharing Researchers' Passion for Engaging Responsiveness - The European Researchers' Night in Italy in 2021

Opis projektu

Promowanie różnorodności nauki we Włoszech

Nadeszła pora, by ogół społeczeństwa – zwłaszcza uczniowie i studenci – poznali bliżej naukowców. Aby to umożliwić, twórcy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SHARPER dadzą naukowcom okazję do zaprezentowania zróżnicowanego charakteru nauki oraz jej wpływu na życie codzienne obywateli. SHARPER to jeden z siedmiu włoskich projektów wspieranych przez Komisję Europejską, realizowanych w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2021. Projekt łączyć będzie innowacyjne formy online, offline oraz hybrydowe, koncentrując się na tematach powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju w kontekście europejskiej strategii do roku 2050. W projekcie udział bierze 16 miast w 10 włoskich regionach, połączonych siecią 11 partnerów konsorcjum, takich jak uniwersytety, instytucje badawcze, muzea, przedsiębiorstwa społeczne oraz zainteresowane strony. Twórcy projektu współpracować będą z 11 innymi inicjatywami w ramach Europejskiej Nocy Naukowców, realizowanymi w dziewięciu krajach.

Cel

Researchers are social game changer with the ability to promptly react to crisis and with the passion for preventing and harnessing new ones by addressing global goals with citizens. The pandemic enhanced one of the researchers’ main quality: their responsiveness to new challenges. It also stressed the need to be responsive actively engaging citizens and communities to obtain socially effective results through collective actions. SHARPER means: SHAring Researchers’ Passion for Engaging Responsiveness and it is the European Researchers’ Night that aims at making these researchers’ qualities visible, valuable and engaging for everybody, involving all citizens in experiencing the researchers’ commitment for a sustainable and desirable future. With a shared cultural experience based on the combination of innovative online, onsite and blended formats, SHARPER will let citizens and researchers be part of the same endeavour. It will focus on topics related to Sustainable Development Goals (SDGs) interpreted from the prospective of the European strategy towards 2050. SHARPER involves 16 cities in 10 regions: Ancona, Camerino, Cagliari, Catania, Genoa, Macerata, L'Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trento, Trieste through a diverse network of 11 consortium partners including Universities, Research Institutions, Museums and Social Enterprises, and over 167 stakeholders from the civil society, the cultural creative world, industry, research and education. It will consolidate and innovate the experience developed over the last 8 years triggering researchers’ and citizens engagement across Italy. SHARPER has a solid European dimension through a collaboration with 11 ERNs in 9 countries to develop: creative online contents and formats, common strategies on impact assessment, researchers’ trainings and a mobility scheme for young researchers. SHARPER also collaborates with other Nights in Italy to share ideas and communication and awareness actions.

Koordynator

PSIQUADRO SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE
Wkład UE netto
€ 220 000,00
Adres
Via sandro penna 22
06132 Perugia
Włochy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Centro (IT) Umbria Perugia
Rodzaj działalności
Other
Linki
Środki z innych źródeł
€ 15 348,75

Uczestnicy (10)