CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Shifting school meals and schools into a new paradigm by addressing public health and territorial, social and environmental resilience

Opis projektu

Kultura zrównoważonego jedzenia w szkołach UE

Nawyków żywieniowych uczymy się w młodości i na tej podstawie podejmujemy później odpowiednie wybory, dlatego szkoły odgrywają tak dużą rolę w procesie ich wyrabiania. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym są podatne na zapadanie na schorzenia związane z dietą. W tym kontekście uruchomiony zostaje finansowany przez UE projekt SchoolFood4Change. Jego celem jest ponowne wprowadzenie do szkolnych stołówek zrównoważonej i zdrowej diety. W szczególności zespół projektu wprowadzi innowacje i wdroży rozwiązania mające zapewnić zrównoważone dostawy zdrowej żywności zgodnie z unijną strategią „od pola do stołu” i celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Badacze podejmą też trud przeszkolenia i aktywizacji kucharzy oraz miejskich promotorów żywności oraz zapewnią realizację w szkołach i wokół nich kultury zdrowego żywienia. Projekt SchoolFood4Change będzie służyć ocenie jej wpływu na zdrowie i zmianę zachowania podatnych na ten problem dzieci. Badacze ocenią także wpływ tych czynników na ponad 3 000 szkół i 600 000 dzieci w 12 państwach członkowskich UE.

Cel

"SchoolFood4Change (SF4C) will create a shift to both sustainable and healthy diets on a broad societal scale by directly impacting over 3,000 schools and 600,000 school children in 12 EU countries, providing a replicable good practice across the EU and beyond. The SF4C specific objectives (SO) are:
SO1: To innovate and roll out sustainable healthy food procurement, sourced from land, inland water and sea, in line with the EU Farm to Fork Strategy and the SDGs.
SO2: Through innovative ""planetary health diets & cooking"", linked to the identity of the territory, train and empower cooks and urban food enablers in the cities.
SO3: To ensure an enabling educational environment through the innovative ""whole school food approach"" which is a method about achieving a healthy food culture in and around schools, contributing to community-wide whole systems change, and impacting on education, sustainability, inequalities, communities and health.
SO4: To assess the SF4C impact, demonstrate real life delivery (""business case""), particularly on health and behavioural change of vulnerable children, and prove that it can be cost-effective.
SO5: To seek impact for all EU citizens, demonstrate swift EU replicability, also beyond schools, and engage with EC Services and projects on increased Farm to Fork impact toward 2030.
All children go to school and are vulnerable to diet-related conditions and disadvantaged environments. SF4C views schools and children and young people (0-18 years of age) as catalysts for systemic change for the shift to sustainable and healthy diets of all EU citizens. The SF4C triple impact approach (SO1-3) will be implemented by 33 partners, mostly governmental partners that have the mandate over sustainable healthy school meals, including many pioneers from across the EU. SF4C has received official support from 10 EU Members States."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-4

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
Wkład UE netto
€ 1 252 937,49
Adres
LEOPOLDRING 3
79098 Freiburg Im Breisgau
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Baden-Württemberg Freiburg Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Other
Linki
Koszt całkowity
€ 1 355 687,49

Uczestnicy (43)