Skip to main content
European Commission logo print header

SusTainable AiRports, the Green heArT of Europe

Opis projektu

Zrównoważone lotniska dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Celem finansowanego ze środków UE projektu STARGATE jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zwiększających zrównoważenie ekosystemów lotnisk. Europejskie lotniska zyskają dostęp do ekologicznych, krótko- i średnioterminowych rozwiązań, które będzie można wdrożyć na poziomie operacji bieżących. Rozwiązania te obejmują opracowanie technologii bliźniaków cyfrowych w celu odwzorowania procesów operacyjnych w trójwymiarowych modelach lotnisk, a także utworzenie mieszalni biopaliw, by zwiększyć wykorzystanie tych paliw i zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych. Dodatkowo zespół projektu STARGATE zoptymalizuje operacje terminalowe, na przykład poprzez wdrożenie centrum zarządzania terminalem, oraz zajmie się innymi kwestiami przekrojowymi, takimi jak minimalizacja emisji i poziomu hałasu.

Cel

STARGATE is the response of a consortium of 22 entities led by Brussels Airport committing to create green airports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility. STARGATE follows an ambitious strategy to impactfully contribute to the strengthening of the competitiveness of the European air transport ecosystem. The mission of the STARGATE consortium is to develop, test and deploy a set of innovative solutions making the airport ecosystem significantly more sustainable. Our vision is to build with STARGATE a benchmark and be source of inspiration to other airports in Europe and the world.
STARGATE is grounded on five main pillars. The first one is the application of a Digital Twin ecosystem for airports and extensive development to model the Lighthouse Airport, its transport flows, airport process, energy production and supply and emissions management. The second pillar is the focus on multimodal, sustainable and smart mobility through an innovative mobility governance practice to create an intermodal hub, and dedi-cated tools to enhance digitalisation and decarbonisation of transport for both people and goods. Third, the opti-misation of terminal operations, including the deployment of a Terminal Command Centre, a novel approach to circular resource management and the minimisation of resources and waste generated. The fourth pillar tackles the investigation in the energy field and production and use of SAF. Finally, the fifth pillar covers cross-cutting aspects such as minimisation of noise and emissions, assessing non-technological framework conditions and promoting new multi-actor governance arrangements. In STARGATE all actions undertaken are widespread as much as possible, not only to create awareness, but also to serve as valuable inputs and groundwork for other initiatives and projects in the sustainability field. Ultimately, this value chain will improve the quality of life of European citizens and provide solid foundations for a sustainable future

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-1

System finansowania

IA - Innovation action
æ

Koordynator

BRUSSELS AIRPORT COMPANY
Wkład UE netto
€ 8 747 996,25
Adres
August reyerslaan 80
1930 Bruxelles / brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 3 749 141,25

Uczestnicy (26)