European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Development of a synbiotic product to modulate the Parkinson’s disease associated microbiome

Opis projektu

Probiotyczne leczenie choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym związanym z drżeniem mięśni i upośledzeniem narządu ruchu. Na wiele lat przed wystąpieniem takich objawów neurologicznych u wielu pacjentów pojawiają się objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz zapalenie jelit wywołane zmianami składu mikrobioty i przepuszczalności. Zespół finansowanego ze środków UE projektu SyMPaBiome pracuje nad metodą zapobiegania chorobie lub modyfikowania jej przebiegu, której będzie można użyć z wyprzedzeniem u pacjentów wysokiego ryzyka, by zapobiec wystąpieniu choroby Parkinsona lub je opóźnić. Proponowane rozwiązanie ma na celu hamowanie 2-hydroksypirydonu, metabolitu wytwarzanego przez archeowce, który wykazuje cytotoksyczne działanie wobec jelitowego układu nerwowego.

Cel

SyMPaBiome aims to develop a synbiotic, a mixture of live biotherapeutic bacteria and a prebiotic, to modulate the Parkinson’s disease (PD) microbiome, with the threefold aim to decrease (1) the intestinal (neuro-)inflammation and (2) gut permeability associated with PD, as well as to (3) decrease the production of a recently discovered archaeal metabolite linked to PD development and progression. This synbiotic regimen will be the first mechanism-based synbiotic formulation, underpinned by functional read-outs from a unique gut-on-a-chip host-microbe interface model.
PD is the second most common neurodegenerative disease, and remains incurable. Gastrointestinal symptoms precede the characteristic motor symptoms by years to decades and there is evidence supporting initiation of the disease by enteric inflammation and changes in microbial community composition and function. Enteric inflammation in PD is exacerbated by an increased gut permeability and mucus-foraging bacteria are more abundant in the PD microbiome, while fibre-degrading bacteria are decreased. This offers the opportunity to develop prophylactic or disease-modulating products to address these changes in at-risk individuals or PD patients. Recently, the archaeal metabolite 2-hydroxypyridone (2-HP), a co-factor of the hydrogenase in hydrogenotrophic methanogenic archaea, has been implicated in idiopathic PD aetiology. Here, a preventive or disease modulating strategy is proposed to induce a shift in the microbiome and metabolome of at-risk individuals or PD patients and decrease 2-HP production and its cytotoxic effects on the enteric nervous system. In view of this, we aim to develop a synbiotic product that can restore the metabolic profile and microbial community in PD patients and has a protective effect on the intestinal mucus and epithelium. The outcomes of this project will be a synbiotic formulation, ready for in vivo testing, and a toolbox for mechanism-based development of synbiotic products.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-03-2020

Koordynator

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Wkład UE netto
€ 166 320,00
Adres
2 PLACE DE L'UNIVERSITE
4365 ESCH-SUR-ALZETTE
Luksemburg

Zobacz na mapie

Region
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 166 320,00