European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enzyme-Mediated Dynamic Combinatorial Chemistry

Opis projektu

Wykorzystanie szablonów do kierowania syntezą enzymatyczną

W naturze szablony biomolekularne określają wyniki reakcji enzymatycznych zachodzących w niektórych z najbardziej podstawowych procesów biologicznych, takich jak replikacja DNA, transkrypcja i translacja. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ENZYME-DCC zbadana zostanie możliwość wykorzystania syntetycznych (sztucznych) szablonów do kierowania reakcjami enzymatycznymi i uzyskania dostępu do produktów innych niż te powstające w naturze. Naukowcy będą badać nowe pod względem koncepcyjnym podejście do wykorzystania enzymów w syntezie chemicznej, które zakłada połączenie narzędzi i koncepcji z chemii syntetycznej z enzymologią. W ramach tej nowej metodologii enzymy katalizują reakcje odwracalne i generują złożone, dynamiczne mieszaniny wzajemnie przekształcających się produktów. Następnie dodane zostaną sztuczne cząsteczki szablonowe, które pozwolą rozpoznać i wybrać z mieszanin pożądane produkty.

Cel

Biomolecular templates define the outcomes of enzymatic reactions in some of the most fundamental of biological processes, such as DNA replication, transcription and translation. In synthetic chemistry, molecular templates have enabled the synthesis of highly complex molecular architectures and interlocked structures. The possibility to use synthetic templates to direct enzymatic reactions and obtain alternative products to those generated in Nature will be investigated in this project. The overall objective of this research programme is to explore a conceptually new approach to the use of enzymes for chemical synthesis and thus establish a new synthetic methodology - Template-Directed Enzyme-Mediated Dynamic Combinatorial Chemistry. We will exploit the inherent reversibility of enzymatic reactions to generate dynamic chemical networks, which can be manipulated via supramolecular interactions with artificial template molecules to promote the preferential synthesis of specific products. To implement this novel concept, we will develop an unprecedented, templated, enzymatic approach to oligosaccharide synthesis. We will explore dynamic systems of interconverting glycans with the goal of accessing unusual or challenging oligosaccharide products. The specific aims are: 1. To achieve templated enzymatic selective synthesis of large-ring cyclodextrins (cyclodextrins (CDs) with more than 8 glucose units). 2. To explore cyclodextrin glucanotransferase-mediated dynamic mixtures of modified CDs, and, using thiol-functionalised CDs, develop a doubly dynamic system that combines reversible transglycosylation with disulfide exchange. 3. To generate phosphorylase-mediated dynamic mixtures of linear α-1,4-glycans and employ templates to achieve length- and sequence-selective synthesis. 4. To establish a fuelled far-from-equilibrium system for continuous large-ring CD synthesis using templates together with a series of interconnected dynamic enzymatic transformations.

Instytucja przyjmująca

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 499 993,00
Adres
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 997,00

Beneficjenci (1)