European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Visualising neuronal signalling dynamics within intact neuronal circuits: Deciphering the role of cell-specific MeCP2 dynamics in neuronal function and dysfunction

Opis projektu

Badania pomagają w rozszyfrowaniu, jak dynamika genu MECP2 wpływa na funkcje mózgu

Procesy epigenetyczne są niezbędne dla realizacji złożonych funkcji mózgu. Zaburzone sygnały epigenetyczne mogą prowadzić do wyniszczających patologii mózgu, takich jak zespół Retta – pourodzeniowej choroby neurorozwojowej powodującej szybkie pogorszenie funkcji sensorycznych, motorycznych, poznawczych i społecznych. Zespół Retta jest spowodowany mutacjami chromosomu X na genie zwanym MECP2. W ramach finansowanego ze środków UE projektu 2CE MECP2 opracowane zostanie oparte na obrazowaniu podejście do monitorowania endogennej sygnalizacji i dynamiki MeCP2 w nienaruszonych obwodach neuronalnych u myszy. Wykorzystując techniki edycji genomu i obrazowania fluorescencyjnego, badacze sporządzą mapę aktywności MeCP2 w nienaruszonym mózgu myszy w różnych typach komórek, obwodach i doświadczeniach sensorycznych.

Cel

Epigenetic signalling pathways are required to translate external sensory input to neuronal gene modulation and function, and disruption of epigenetic signals leads to devastating brain pathologies. One prominent example is Rett syndrome (RTT), a postnatal neurodevelopmental disease which results in rapid deterioration of sensory, motor, cognitive, and social functions. RTT is caused by loss of function mutations in a single gene encoding for Methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2), an abundant and multifunctional methylation reader in the brain. While transgenic mouse models of MeCP2 loss have provided significant insights into RTT, they also revealed the vast complexity of the regulation of MeCP2 signalling and cell- specific heterogeneity. Importantly both a deficit and a surplus of MeCP2 give rise to pathological phenotypes. Here, we will develop an imaging-based approach to monitor endogenous MeCP2 signalling and dynamics in intact neuronal circuits in awake behaving mice. We will combine CRISPR/Cas9 genome editing to fluorescently label endogenous MeCP2 with FRET based biosensors to detect dynamic MeCP2 signalling without perturbing its innate regulation. In vivo two-photon fluorescence lifetime imaging will enable dual imaging of MeCP2 signalling and concurrent neuronal activity. Using this approach, we will map the functional landscape of MeCP2 activity in the intact mouse brain across cell-type, circuit, and sensory experience. We will also image in vivo MeCP2 signalling in transgenic mice with common RTT mutations. This will allow us to detect early cell-type specific MeCP2 dysfunction and avoid broad late-stage RTT symptoms. The direct visualisation of the intricate interplay between MeCP2 signalling and neuronal function within intact neuronal circuits will be transformative since it will shed light on the physiological role of epigenetic signalling in the brain and provide vital insights to future therapeutic interventions.

Instytucja przyjmująca

TEL AVIV UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 1 500 000,00
Koszt całkowity
€ 1 500 000,00

Beneficjenci (1)