Skip to main content
European Commission logo print header

Media, Economics and Geopolitics

Opis projektu

Wpływ krajowych mediów na problemy związane z polityką transnarodową

Badania nad ekonomią polityczną ujawniły, że media mogą wpływać na pewne wyniki istotne pod względem ekonomicznym i politycznym. Jednakże istniejące prace empiryczne koncentrują się na kilku krajach i ich politykach, nie poświęcając zbyt wiele uwagi napięciom pomiędzy krajowymi mediami, krajową polityką oraz tworzeniem polityk transnarodowych. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu MEGEO zdefiniuje, w jakim zakresie krajowe media podważają kwestie związane z globalnym tworzeniem polityk, takie jak zmiana klimatu. Naukowcy opracują kompleksowe i spójne nowatorskie źródło danych, badając, co i w jaki sposób ogłaszają krajowe media, a także w jaki sposób inne kraje są reprezentowane w mediach danego państwa. Członkowie zespołu określą również, w jaki sposób krajowe media mogą wpływać na tworzenie polityk w dziedzinach wybitnie istotnych dla kwestii transnarodowych.

Cel

"Research in political economy has documented a vast number of different “media effects” suggesting that the media can have a profound impact on a range of economically & politically relevant outcomes. Yet, the existing empirical work is significantly skewed towards a few countries, raising concerns about the generalizability & broader cross context relevance of the empirical findings. Further, given the predominant focus on individual countries and its politics, this implies limited attention is devoted to the frictions between national media, national politics and transnational policy making in the myriad of areas that require collective and coordinated global action. To what extent the primarily national media has concrete effects undermining global policy making across a broad range of areas - or on the specific issue of climate change - is an important empirical question that requires both suitable data and suitable research designs. MEGEO will deliver on both dimensions and in the process catalyse research across multiple disciplines.
The overarching objectives of MEGEO are:
1) To develop & make available a comprehensive and consistent novel data resource measuring what national media reports on and how and to what extent other countries are represented in each other's media
2) To characterize the extent to which national media may affect policy making in domains with clear transnational relevance that has previously been mostly ignored
3) To quantify the extent to which skewed reporting on foreign countries may have tangible economic & political impacts
The work is organized across three work packages that will provide a systematic ""Topology of Media Focus"" across countries; answer the question of ""What, where and why does news spread to?; study ""(How) Does National Media Shape Transnational Politics?""; and explore ""(How) Does National Media Affect Cross Border Economic Activity?"" using a range of novel applications and leveraging proprietary secondary data."

Koordynator

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN
Wkład UE netto
€ 1 496 833,00
Adres
Regina pacis weg 3
53113 Bonn
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Bonn, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,75