Skip to main content
European Commission logo print header

Clonal hematopoesis of indeterminate potential and degenerative aortic valve stenosis

Opis projektu

Czynniki ryzyka związane z rozwojem i leczeniem zwyrodnieniowego zwężenia zastawki aortalnej

Zwyrodnieniowe zwężenie zastawki aortalnej jest najczęstszą chorobą zastawek serca, w której nie istnieje ugruntowana terapia medyczna powstrzymująca postępy choroby. Jedyne dostępne leczenie obejmuje wymianę zastawki aortalnej metodą przezcewnikową (ang. transcatheter aortic valve replacement, TAVR). Jednakże mutacje somatyczne związane z ekspansją klonalnej hematopoezy (ang. clonal haematopoiesis, CH) wiążą się ze złym rokowaniem u pacjentów ze zwężeniem tętnicy poddanych TAVR. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu CHIP-AVS zajmie się kwestią czynników ryzyka związanych z rozwojem i leczeniem zwężenia zastawki aortalnej. Prace realizowane w ramach badania będą koncentrować się na mutacjach genów wyzwalających CH, które wpływają na procesy prowadzące do zwężenia, rodzaj mutacji biorących udział w pośredniczeniu w złym rokowaniu oraz wpływ CH na odwracalność włóknienia serca po TAVR.

Cel

Degenerative aortic valve stenosis is the most common acquire heart valve disease and will continue to increase as a result of an aging population. There is currently no medical therapy established to halt progression of aortic stenosis and the only definitive treatment is aortic valve replacement either by surgery or transcatheter aortic valve replacement (TAVR). Without valve replacement, the 2 year mortality rate approximates 50 % once patients are symptomatic. Although a number of general risk factors have been described for developing calcified aortic valve disease, risk prediction for progression of CAVD to severe stenosis is still poor. We demonstrated that somatic mutations associated with expansion of hematopoietic cells (“clonal haematopoiesis“ (CH)) are associated with a poor prognosis of patients with aortic valve stenosis undergoing TAVR.
This application aims to address the following major points. We will determine 1) how mutations in the most prevalent CH-driver gene DNMT3A may directly or indirectly affect the pathophysiological processes leading to aortic valve stenosis, and 2) which type of mutation is particularly involved in mediating the poor prognosis. 3) We will determine the impact of CH on the reversibility of cardiac fibrosis after successful replacement of the aortic valve, and 4) determine the relation of CH with senescence and inflammaging. We will use cutting edge single cell and omics technologies to decipher the pathophysiological effects in patient tissues and circulating blood samples and will explore the pathomechanisms induced by DNMT3A CH-driver mutation by assessing cellular communication processes in vitro.
The discovery of relevant of immune system mediated complexities in the progression of aortic valve stenosis and consequent cardiac fibrosis is expected to identify biomarkers and possible novel therapeutic targets to specifically intervene in patients with a high risk for worse outcome.

æ

Koordynator

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN
Wkład UE netto
€ 2 225 906,00
Adres
Theodor w adorno platz 1
60323 Frankfurt am main
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hessen Darmstadt Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00