Skip to main content
European Commission logo print header

Information Economics for Science

Opis projektu

Informacja w ekonomii organizacyjnej nauki

Niepewność stanowi niezwykle ważny czynnik w wielu nawet najbardziej obiecujących projektach badawczych, w związku z czym informacje odgrywają fundamentalną rolę w organizacji nauki. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu InfoEcoScience przedstawi podstawowe narzędzia z zakresu ekonomii nauki w ramach dwóch powiązanych ze sobą pakietów dotyczących informacji i nauki. W ramach pierwszego pakietu powstanie ogólna metoda porównywania struktur informacyjnych dotyczących problemów decyzyjnych o określonych właściwościach, wyprowadzenie ogólnych wyników charakteryzacji i zastosowanie ich do analizy mechanizmów oceny i selekcji w nauce. W ramach drugiego pakietu zostaną opracowane ramy dla projektowania systemów dotacji badań naukowych charakteryzujących się niedoskonałą weryfikacją. W ramach projektu badacze ustalą optymalną kombinację zachęt do finansowania tworzenia wiedzy oraz sposoby zapewniania spójności zachęt dla środowisk akademickich z celami społecznymi.

Cel

Given the uncertainty shrouding even the most promising research projects, information plays a key role in the organization of science. The project develops foundational tools in the organizational economics of science, through two inter-linked packages:

I. Comparing Information
Researchers select questions to work on, choose sites for testing, and trim samples when analysing data. Editors select referees from a pool of potential reviewers. This package develops a general approach for comparing information structures, such as the selected experiments described above, for decision problems with certain properties. Once decision problems are restricted to a class satisfying properties such as monotonicity, more information structures can be compared than in Blackwell’s classic approach. The proposal presents some
ideas for developing general characterization results and for applying the new method to the comparison of experiments produced in a social context.

II. Supporting Science
This package develops a framework for the design of science subsidy schemes with imperfect verification. Researchers have some noisy information about the chances of success of their project and go through a costly selection process. Research proposals are evaluated by reviewers with imperfect expertise. The aim is to characterize the optimal mix of push and pull incentives for financing knowledge creation and aligning researchers incentives with social objectives. A subproject develops a structural methodology for estimating research funding models and applies the method to a unique dataset from the Research Council of Norway (RCN) covering all fields of research and containing detailed information about applicants (whether they are awarded a grant or not) as well as evaluators.

Koordynator

UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
Wkład UE netto
€ 1 461 050,00
Adres
Via sarfatti 25
20136 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00