European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

INspiring and ANchoring TrUst in Science

Opis projektu

Zwiększanie zaufania do nauki

Zaufanie jest podstawą każdej relacji – a stwierdzenie to dotyczy też jak najbardziej nauki. Zaufanie można zwiększać poprzez przejrzystość i wiarygodność tworzenia wiedzy oraz aktywne zaangażowanie i służbę społeczeństwu. W tym kontekście finansowany przez UE projekt IANUS ma na celu zwiększenie zaufania do nauki poprzez wspieranie uczestnictwa w badaniach jako procesu współtworzącego i integrującego, wyczulonego na wartości, obawy i potrzeby społeczne. Prace te doprowadzą do powstania platform interakcji i zaangażowania między naukowcami i interesariuszami społecznymi w celu zwiększenia zaufania, a także zaleceń politycznych dla głównych interesariuszy w sektorze nauki i w społeczeństwie.

Cel

The IANUS project strengthens warranted trust in science by fostering participation in research as a co-creative and inclusive process, sensitive to societal values, concerns and needs. Trust must be inspired by transparency and trustworthiness of knowledge production, and anchored by actively involving and serving society, as part of the modus operandi of science. Our core objectives: (a) Enable citizens and stakeholders to distinguish valid from unfounded trust; (b) Enable them to deal with the uncertainties and epistemic pluralism inherent in scientific knowledge; (c) Enable researchers to foster trust through radical methodological change, making research inclusive, transparent and responsive to societal needs and concerns, lowering barriers between research and society; (d) Enable researchers to conduct relevant, engaged and value-driven research while foregoing partiality, ideological biases and conflicts of interests. The acronym IANUS refers to the deity Janus of gateways (ianus in Latin), looking both at the inside and at the outside of the knowledge production process. Trust in science is never a given. Robust trust is well-placed, reciprocal and informed. Building on insights and results from other projects funded under Framework Programmes, IANUS will (a) map the landscape of projects and discourses relevant for trust in science; (b) develop its conceptual framework; (c) conduct participatory research into conditions of trust in science; (d) initiate concrete actions for strengthening trust through co-creation and engagement; (e) provide policy recommendation to key stakeholders in science and society (e.g. funding bodies, universities, research teams, educators, media); (f) create platforms for interaction and engagement between scientists and societal stakeholders to foster trust. The complexity and urgency of societal challenges has rapidly intensified, and trust in science determined our ability to address these challenges effectively.

Koordynator

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
Wkład UE netto
€ 424 460,00
Adres
BURGEMEESTER OUDLAAN 50
3062 PA Rotterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Groot-Rijnmond
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 424 460,00

Uczestnicy (8)

Partnerzy (1)