European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

OPEN PLATFORM FOR REALIZING ZERO DEFECTS IN CYBER PHYSICAL MANUFACTURING

Opis projektu

Otwarta platforma pomoże zmniejszyć ilość odpadów w zakładach produkcyjnych

Biorąc pod uwagę trwającą obecnie, opartą na ambitnych celach transformację wszystkich sektorów gospodarki polegającą na wdrażaniu bardziej ekologicznych i bezemisyjnych rozwiązań, przemysł wytwórczy stanął przed kilkoma poważnymi wyzwaniami. Największym z nich jest zmniejszenie ilości odpadów przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Obecnie duże ilości materiałów produkowanych przez zakłady produkcyjne lądują w koszu z powodu wykrytych w nich wad i błędów. Aby odwrócić ten trend, zespół finansowanego przez UE projektu OPENZDM zaproponował pewne rozwiązanie, nad którym obecnie pracuje. Jest to otwarta platforma, która wykorzystuje zaawansowane rozwiązania informatyczne oraz nieniszczące techniki badań, aby pomóc przedsiębiorstwom wdrożyć metody produkcji zgodne z zasadą „zero defektów” w ramach cyberfizycznego procesu produkcyjnego. Pozwoli to na znaczące ograniczenie marnowania zasobów i zmniejszenie zużycia energii, a jednocześnie pomoże producentom w dostarczaniu wysokiej jakości produktów.

Cel

This project addresses the challenge of mfg industry to deliver high-quality products at the necessary production rates while minimizing waste and energy consumption, maximizing efficiency and ROI. openZDM project is an Innovation Action that will develop and demonstrate in 5 representative production lines an open platform designed to realize ZDM. The platform integrates advanced ICT solutions & innovative non-destructive testing, setting the foundations for an innovative solution applicable to a large variety of mfg industries.
The 5 pilots represent the largest part of the EU's manufacturing sector, geographically (including plants in northern and southern areas of Europe), technologically (fully & semi automated, and manual processes) and from their value chain positioning (including Tier 1, Tier 2 suppliers, technology suppliers and OEMs). Furthermore, the choice of partners has been done considering strategic sectors for the green transition, in particular two energy intensive production processes (glass bottles, steel suspension arms), one process strategic for the electrification (production of batteries), one process consuming renewable materials (wood based panels) and one highly digitalized automotive assembly plant. The project aims to develop a digital platform that builds on the state-of-the-art RAMI 4.0 and Asset Administration Shell (AAS) to implement intra-factory quality management practices, applicable to these different production environments. In addition several non-destructive inspection (NDI) methods and data-driven quality assessment techniques are considered for online defect identification and quality assessment, distributed at various stages along the manufacturing line. Finally, the Digital Twin and the related services is a key enabling technology for online process adaptation & prediction/prevention of defects, to achieve waste reduction and improved efficiency, aiming to significantly improve the production sustainability of CPPSs.

Koordynator

PANEPISTIMIO PATRON
Wkład UE netto
€ 1 338 125,00
Adres
UNIVERSITY CAMPUS RIO PATRAS
265 04 Rio Patras
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Κεντρική Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αχαΐα
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 338 125,00

Uczestnicy (19)