Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative pulse and cereal-based food fermentations for human health and sustainable diets

Opis projektu

Rozwój technologii fermentacji żywności pochodzenia roślinnego na potrzeby zdrowego żywienia

Fermentacja żywności to naturalny proces polegający na przekształcaniu składników żywności poprzez wzrost pożytecznych drożdży i bakterii oraz enzymów. Jest to znana od wieków metoda stosowana w celu pobudzenia wzrostu dobroczynnych bakterii w jelitach. W ramach finansowanego przez UE projektu HealthFerm eksperci ds. żywności i zdrowia rozwiną technologię fermentacji i umożliwią przejście od tradycyjnych do zrównoważonych fermentowanych zbożowych produktach spożywczych. Będą one bogate w białko i zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne korzyści zdrowotne konsumentom z UE. Aby tego dokonać, uczeni zbadają związek między fermentacją, mikrobiomem jelitowym, zbożowymi produktami spożywczymi i zdrowiem. Ponadto postarają się zidentyfikować i zastosować odpowiednie mikroorganizmy do stworzenia nowych źródeł żywności opartych na ziarnach i oceniać ich wpływ na zdrowie jelit.

Cel

Food fermentation has been used for millennia, but our knowledge on the impact of fermented foods on human health and the possible role of gut microbiota in it is limited. Microbial consortia and fermentation processes are, hence, not designed for optimal health outcomes. At the same time, fermentation technology represents a major opportunity to increase incorporation of plant-based proteins in diets.
The multi-actor consortium HealthFerm brings together first-class researchers, food companies and dissemination partners to enable the transition from traditional to sustainable grain-based fermented foods and diets that deliver health benefits to consumers by design.
This will be achieved by (1) disentangling the interaction between food fermentation microbiomes, grain-based foods and the human gut microbiome and health and (2) using microbial resources and fermentation technology to develop healthy pulse and cereal-based food and diets that cater to the desires and needs of EU citizens.
Drawing from a community science approach, HealthFerm will identify micro-organisms and metabolic pathways that may result in desired nutritional and health effects. The impact of microbial fermentation on raw materials will be examined at the molecular level. Fermentation technology will be used in the production of grain-based liquid and (semi-)solid foods. The impact of these foods on human health and the gut microbiome will be assessed in a number of intervention trials. Consumer acceptance of fermented foods, their technologies and their role in the transition towards a more sustainable healthy diet will be studied in different social contexts. Finally, extensive ecosystem building and training activities will contribute to HealthFerm’s strong participatory approach.
Outcomes will allow increased use of grain-based materials in foods, contributing to an environment-friendly food system and a strong EU food industry, thus aligning with the EU Green Deal priorities and UN SDGs.

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 1 977 250,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 977 250,00

Uczestnicy (20)

Partnerzy (2)