Skip to main content
European Commission logo print header

Transformation scenarios for boosting organic farming and organic aquaculture towards the Farm-to-Fork targets

Opis projektu

Promowanie rolnictwa ekologicznego w Europie

Celem unijnej strategii „od pola do stołu” jest zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego i objęcie nim co najmniej 25 % gruntów rolnych w Unii Europejskiej do 2030 roku. Zespół finansowanego przez UE projektu OrganicTargets4EU oceni kluczowe bodźce i przeszkody wpływające na sektor upraw ekologicznych, aby opracować możliwe scenariusze prowadzące do osiągnięcia tego celu. Zwiększenie produkcji rolnictwa ekologicznego to kwestia dobrze funkcjonujących rynków, a także dostarczenia rzetelnej wiedzy i odpowiednich inwestycji w zakresie badań i innowacji. W ramach projektu przeanalizowane zostaną obszary najlepiej nadające się do zwiększenia areału rolnictwa ekologicznego oraz społeczno-gospodarcze skutki tej intensyfikacji w odniesieniu do produkcji podstawowej, łańcuchów wartości i rynków. Prace te dostarczą również dowodów na temat mechanizmów napędzających popyt na żywność ekologiczną. Celem projektu OrganicTargets4EU będzie wsparcie rozwoju usług doradczych, określenie luk w wiedzy oraz pobudzenie wymiany wiedzy naukowej i praktycznej, a także dążenie do lepszej koordynacji inwestycji w badania i innowacje w sektorze ekologicznym.

Cel

With the Farm-to-Fork Strategy (F2F), the EU has set targets of reaching at least 25% of the EU’s agricultural land under organic farming and significantly increasing organic aquaculture by 2030. The overall objective of OrganicTargets4EU project is to support the achievement of these targets.
Based on an assessment of key drivers and lock-ins affecting the development of the organic sector, the project will set-up a multi-actor process to create possible scenarios for reaching the targets. The project is structured into two strands, which run from start to finish:
•Production and Markets: the project will analyse where increases in organic farmland can be achieved, and the (socio-economic) impacts of these increases at the level of primary production, value chains and markets. The project will also provide evidence on the mechanisms that can drive demand for organic food and the impact of changing diets and food waste reduction on mitigating the reduced yields from organic production.
•Knowledge and Innovation: the project will work towards an innovation ecosystem fit for achieving the F2F targets, recognising that the scale of the expansion envisaged will require a transformational approach. It will identify knowledge gaps and opportunities to strengthen advisory services. It will build capacity, and stimulate exchange of scientific and practice-oriented knowledge. Building on the CORE Organic network, it will increase and coordinate R&I investment for organic.
OrganicTargets4EU will facilitate a multi-actor policy dialogue to assess the feasibility of the organic F2F targets and develop policy recommendations for the CAP, EU organic regulation, EU and national organic action plans, Horizon Europe, and horizontal legislation on inputs and public procurement. The policy recommendations will cover short-term options (up to 2027), the next policy reform from 2028 onwards, and a horizon scanning post 2030 for the whole next multi-annual financial framework to 2034.

æ

Koordynator

INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS EUROPEAN UNION REGIONAL GROUP
Wkład UE netto
€ 454 250,00
Adres
Sunnersberg hog 1
531 98 Lidkoping
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Rodzaj działalności
Other
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (17)

Partnerzy (1)